Kans!overleg

In het Kans!overleg bepalen we samen wat de beste ondersteuning voor een kind is. We organiseren op structureel geplande momenten een Kans!overleg waarbij een vast contactpersoon vanuit de betrokken persoon vanuit gemeente aansluit. Het doel is om tot een passend arrangement te komen, waarmee we kinderen met een ondersteuningsvraag optimale ontwikkelingskansen bieden.