menu-kind
vierkant driekhoek

Wie zijn we?

Het SWV Helmond-Peelland PO biedt passend en steeds inclusiever onderwijs voor álle kinderen.

image

Over ons

Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO kent een verenigingsstructuur met 22 aangesloten schoolbesturen, verspreid over 10 gemeenten. Samen zijn we verantwoordelijk om het dekkend ondersteuningsaanbod te realiseren voor ongeveer 24.500 kinderen.

Het stafbureau is wettelijk verantwoordelijk voor het dekkend ondersteuningsaanbod, het voorkomen van thuiszitters, de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen en het versterken van de samenwerking tussen de ketenpartners.

Het SWV

Waarvoor staat het SWV?

Het samenwerkingsverband werkt samen met de ketenpartners aan het realiseren van passend en steeds inclusiever onderwijs.

Dit onderwijs is afgestemd op de diversiteit aan ondersteuningsvragen die kinderen met zich mee brengen.

In onze dynamische regio zijn veel demografische ontwikkelingen, waarbij steeds meer mensen vanuit andere landen en regio's zich hier vestigen. Dit vraagt een voortdurende alertheid op de ontwikkelende ondersteuningsvragen en de benodigde expertise om te blijven focussen op het realiseren van een dekkend aanbod.


De regio

SWV Helmond-Peelland PO draagt bij aan passend onderwijs voor alle kinderen in de regio. Het overzicht van de schoolbesturen die aangesloten zijn bij ons samenwerkingsverband vind je hier.

Bekijk schoolbesturen
Helmond As t en / Someren Deurne Geme r t-Ba k el / Boe k el Nuenen / Laarbeek Geldrop-Mierlo / Hee z e

OPR

De OPR (Ondersteuningsplanraad) is de medezeggenschapsraad van het SWV. In de OPR zitten ouders en medewerkers van scholen bij elkaar om vanuit eigen ervaring kritisch te kijken naar de plannen van het SWV. Er is ruimte om de directeur-bestuurder te bevragen en om ideeën in te brengen. Ook heeft de OPR een belangrijke stem bij het opstellen van het ondersteuningsplan.

RvC

RvC

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder op de algemene gang van zaken binnen het SWV. De RvC bestaat uit drie onafhankelijke leden, die in november 2021 zijn benoemd.

Hans Verbraak
  • Onderwijskwaliteit
  • Bestuurlijke verhoudingen
Michiel van Silfhout
  • Bestuur en organisatie
Franca van Winkel
  • Governance en financiën

Onze mensen

Erik Wissink

Directeur-bestuurder
Stuur een e-mail

Patty Proenings

Manager bedrijfsvoering en kwaliteit
Stuur een e-mail

Emelie Bartelds

Manager passend onderwijs SWV
Stuur een e-mail

Eline Hansen

Coördinator passend onderwijs SWV,  Contactpersoon Helmond
Stuur een e-mail

Yvonne Selten

Coördinator passend onderwijs SWV, Contactpersoon Asten/Someren & Deurne
Stuur een e-mail

Manon de Groot

Coördinator passend onderwijs SWV, Contactpersoon Geldrop-Mierlo/Heeze & Nuenen/Laarbeek
Stuur een e-mail

Kristel Bohte

Coördinator passend onderwijs SWV, Contactpersoon Nuenen/Laarbeek
Stuur een e-mail

Wendy Hensing – Verdegen

Coördinator passend onderwijs SWV, Contactpersoon Gemert-Bakel/Boekel
Stuur een e-mail

Natalie Fentener

Thuiszittercoördinator
Stuur een e-mail

Lobke van Kraay – van Katwijk

Projectleider/Beleidsmedewerker passend onderwijs
Stuur een e-mail

Rian Kuepers

Bestuurssecretaresse, Contactpersoon KindKans
Stuur een e-mail

Jacqueline van Gurp

Senior financieel administratief medewerker – Coördinator TLV
Stuur een e-mail

Monique Stienen

Administratief medewerker, Contactpersoon KindKans
Stuur een e-mail

Humeyra Karakus

Administratief medewerker
Stuur een e-mail

Evi van Galen

Marketing- & Communicatiemedewerker
Stuur een e-mail

kruis vierkant
Downloads