Expertise arrangement

Vraagstelling

Hoe kunnen we onze expertise vergroten en deze aanbieden aan een specifieke doelgroep/ leerling?

Doel

Het expertise arrangement is voor kinderen in het regulier onderwijs en het SBO waarbij de ondersteuningsvraag de basis- en extra ondersteuning overstijgt. Er zijn diverse aanbieders die ingezet kunnen worden, afhankelijk van de hulpvraag. Denk aan: Expertise Dienst van SSOE, Autismesteunpunt, Aloysiusstichting, Zuiderbos en de Berkenschutse. De deskundige kan consultatie & advies, beeldvorming, begeleiding en coaching aanbieden. Een expertise arrangement heeft als doel om de ondersteuningsbehoeften van het kind te verscherpen en het onderwijs te versterken.

Inhoud

De coördinator passend onderwijs SWV kent uren toe voor de uitvoering van een expertise arrangement. Het arrangement wordt uitgevoerd door het autismesteunpunt, SSOE, Aloysius of Zuiderbos. Tijdens een Kans!overleg stellen we vast welke aanbieder de opdracht ontvangt.

Op afspraak vindt er een schoolbezoek plaats door de expert met specialistische kennis (dit kan op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied). Deze wordt geleverd vanuit de passende expertisedienst. Het SWV heeft contractuele afspraken met het Autismesteunpunt, SSOE, Zuiderbos en Aloysiusstichting. De desbetreffende expert bekijkt welke inzet nodig is. De resultaten en adviezen worden besproken met zowel school als ouders, en teruggekoppeld naar het SWV.

kruis

Route

  01

  De aanvragende partij dient in Kindkans een ‘ondersteuningsaanvraag schoolgaand’ kind in.

  02

  Een coördinator passend onderwijs SWV van het SWV neemt telefonisch contact op om de hulpvraag te bespreken.

  03

  Bij akkoord van de aanvraag door de coördinator passend onderwijs SWV, dient de aanvragende partij in Kindkans de hulpvraag ‘aanvraag Kans!overleg’ in.

  04

  In het Kans!overleg bespreken we de hulpvraag multidisciplinair met de aanvragende partij, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente en het SWV.

  05

  Bij een positief besluit over toewijzing van een expertise arrangement neemt de aanbieder contact op met de school.

  06

  De evaluatie van het arrangement wordt ingevuld in Kindkans en besproken met de betrokken gedragsdeskundige van het SWV.

vierkant

Kans!overleg

Ja – aanvraag via KindKans

Bekostiging

De ondersteuning door experts van Autismesteunpunt, SSOE, Zuiderbos of Aloysiusstichting wordt bekostigd door het SWV op basis van maatwerk.

Evaluatie

Schriftelijk

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.