Groepsarrangement Julius

Vraagstelling

Er is een groep dubbel bijzondere leerlingen die onvoldoende baat heeft bij het reguliere HB-aanbod binnen het bestuur en dreigen vast te lopen. Wat zijn de mogelijkheden?

Doel

Het onderscheidt zich van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools. Het vraagt maatwerk met goed onderzoek naar wat de groep nodig heeft. Voor de groep is sprake van een gezamenlijke ondersteuningsbehoefte.

Het groepsarrangement is bedoeld om leerlingen die dreigen vast te lopen binnen het huidige onderwijsaanbod weer met een doelgerichte interventie te ondersteunen, zodat deze leerlingen mogelijk weer aanhaken bij het reguliere aanbod. Of zodanig dat de leerkracht het handelingsrepertoire kan uitbreiden en een breder onderwijsaanbod kan bieden.

Inhoud

 • Door het aanbod in een groep aan te bieden worden meerdere kinderen die een “dubbel bijzonder aanbod” nodig hebben voorzien in hun ontwikkelbehoefte.
 • Het groepsarrangement wordt gekoppeld aan de namen van de leerlingen zodat duidelijk blijft voor wie het arrangement is afgegeven. Afhankelijk van de groepsaanvraag wordt bekeken om welke leerlingen het gaat.
 • Het streven is dat het aanbod ook voor leerlingen toegankelijk is die niet binnen dat bepaalde bestuur vallen. Dit vraagt om een goede registratie zodat de cofinanciering ook naar het bestuur gaat waar de leerlingen vandaan komen. De coördinator van de aanvraag draagt hier zorg voor.
 • De financiën voor een groepsarrangement zijn tijdelijk en worden gefinancierd vanuit de subsidiegelden. Zij zijn bedoeld als impuls voor het ontwikkelen van een nieuw aanbod. Vanuit de gedachte om kennis te verbreden over wat deze doelgroep nodig heeft, dient er een duidelijke onderzoeksvraag gesteld te worden. Op basis van een nulmeting en evaluatie worden de effecten van het groepsarrangement in beeld gebracht. Samen leren waarbij iedere school zo passend mogelijk onderwijs biedt aan deze doelgroep. Het leerrendement van de uitvoerder, leerkracht en coördinator is dus minimaal zo belangrijk. Dit resulteert in het effect dat meerdere leerlingen hulp en ondersteuning krijgen.
 • Het is duidelijk voor uitvoerders en ouders dat de bekostiging gekoppeld is aan de leerlingen voor de duidelijkheid van de geldstromen, maar niet gekoppeld is aan individuele hulp waar zij op enige wijze aanspraak op kunnen doen.
 • Het bestuur zorgt voor cofinanciering. Aangetoond dient te worden hoe het aanbod geborgd wordt binnen de organisatie.
 • De bekostiging van het groepsarrangement is op maat.
kruis

Route

  01

  Aanvraag per mail of telefonisch bespreken met Emelie Bartelds; contactpersoon van het SWV.

  02

  Na voorbespreking en goedkeuring; vult de aanvrager het formulier in. Dit formulier wordt inhoudelijk beoordeeld door het SWV.

  03

  Na goedkeuring wordt het bedrag overgemaakt aan het bestuur.

  04

  School dient na inzet van de gelden verantwoording af te leggen aan Emelie Bartelds.

vierkant

Kans!overleg

Nee

Bekostiging

Bekostiging groepsarrangement op maat. Aan te vragen t/m 31 december 2023.

Evaluatie

De evaluatie wordt gedaan door Emelie Bartelds.

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.