Leerling met een SWV-arrangement woonachtig buiten het SWV Helmond-Peelland PO

Vraagstelling

Leerlingen, waarvoor een arrangement nodig is, afkomstig van uit andere samenwerkingsverbanden zijn welkom op de scholen binnen het SWV; onder voorwaarde dat het eigen SWV (of het schoolbestuur waar de leerling ingeschreven is) eveneens het arrangementsbedrag vergoedt.

Doel

Concreet gaat het hier om leerlingen afkomstig uit een SWV buiten de regio en die zich melden bij een school waarvan:
– Bepaald wordt dat een arrangement noodzakelijk is om te komen tot passend onderwijs.
– De ouders een onderwijsaanbod willen gebruiken dat alleen door middel van een arrangement bekostigd kan worden.
– De oorspronkelijke school de ouders heeft geattendeerd op het aanbod binnen ons SWV.

Kans!overleg

Ja – aanvraag via KindKans

Bekostiging

Bekostiging door het SWV vindt alleen plaats voor de extra ondersteuningsbekostiging voor maximaal drie maanden, als de leerling weer teruggaat naar de school van herkomst en er geen TLV-aanvraag/residentiële plaatsing van toepassing is (basisondersteuning wordt geregeld tussen de scholen onderling).

Contactpersoon

Bekijk de scholenkringen voor het vinden van het juiste contactpersoon:

Scholenkringen

Voor leerlingen afkomstig buiten het woongebied van SWV Helmond-Peelland PO verwijzen we naar het protocol “aanname leerlingen met een arrangement buiten de regio”.