De rol van de Coördinator passend onderwijs SWV

De Coördinator passend onderwijs SWV is het eerste aanspreekpunt voor scholen wanneer er zorgen zijn over de ondersteuning van een leerling. De deskundige kan onafhankelijk mee oplopen, boven bestuurlijk meedenken en dienen als gids. Dit kan eenmalig zijn of intensief, in de vorm van een telefonisch consult en/of aansluiten bij overleggen.

Uiteraard heeft de Coördinator passend onderwijs SWV ook contact met de ouders/verzorgers, jeugdzorg of andere instanties die van toepassing zijn op een leerling. Zo beslist de Coördinator passend onderwijs SWV na uitgebreid onderzoek over de toekenning van een arrangement. Maar is ook bezig met het voorkomen en het in beeld houden van thuiszitters.