Waar kunnen ouders terecht voor meer informatie over passend onderwijs?

Bij het informatiepunt van Ouders & Onderwijs kunnen ouders terecht met alle vragen over passend onderwijs, bijvoorbeeld een vraag over de schoolplaatsing van hun kind dat extra ondersteuning nodig heeft, over de invulling van extra ondersteuning en begeleiding, over medezeggenschap in passend onderwijs en over de manier waarop ouders zelf ondersteund kunnen worden.

Op onze website van het Oudersteunpunt geven we antwoord op vragen waar jij als ouder van je (schoolgaand) kind mee kunt zitten.