Waar vind ik informatie over passend onderwijs in het Engels?

Informatie over het onderwijssysteem en passend onderwijs is te vinden op www.european-agency.org. Daar kunt u klikken op landeninformatie en dan Nederland.

Ook kun je terecht op ons Oudersteunpunt voor vragen waar jij als ouder van je (schoolgaand) kind mee kunt zitten.