Wat kunnen ouders en school doen als zij het niet eens zijn met de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring(TLV)?

Klik hier om de Bezwarenprocedure afgegeven TLV te bekijken.