Welke informatie over passend onderwijs is er voor ouders beschikbaar?

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Ouders kunnen met alle vragen over onderwijs en voor persoonlijk advies contact opnemen met het informatiepunt. Via email vraag@oudersonderwijs.nl of op schooldagen van 10.00 uur tot 15.00 uur ook telefonisch te bereiken op 0800-5010 (gratis vanaf een vaste telefoon).

Bekijkt u hier de infographic ‘Het gaat niet goed met je kind. Wat nu?’

Ieder(in)
Ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Ieder(in) geeft ook hulp en advies. Informatie hierover vind je op deze pagina.

Onderwijsconsulenten
Ook de onderwijsconsulenten hebben handige brochures gemaakt voor ouders:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ook op de website van het ministerie van OCW is veel informatie beschikbaar voor ouders.