Column Erik

Inspiratie en inspectie

Op 4 april organiseerde het Oudersteunpunt een lezing met Stephanie Goossens. Wat een mooie avond! Stephanie deelde haar verhaal naar aanleiding van haar boek: ‘’Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven’’. Daarnaast is ze de oprichter van Connecting Souls; een concept waarmee ze wil investeren in de veerkracht van opgroeiende kinderen en gezinnen. De avond kon op een zeer warme belangstelling rekenen. Het was mooi dat veel, met name ouders, maar ook collega’s en andere professionals aanwezig waren om de lezing bij te wonen.

Wat nemen we mee van onze (voor)ouders?
Ik mocht de avond openen en onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar een moment dat ik, toen ik me druk maakte om het huiswerk van mijn zoon, bijna letterlijk de woorden van mijn vader uit mijn mond hoorde komen. Dezelfde woorden in een andere context tegen een kind van weer een andere generatie. Vreemd, maar ook wel confronterend ondanks het feit dat ik het goed bedoelde en mijn vader ongetwijfeld ook. Hoe werkt het en wat nemen we bewust en onbewust mee van onze ouders en voorouders in onze opvoeding?

Reflecteren en vertragen
Stephanie wist op deze avond vele zielen te bereiken. Het roept de reflectie op om daadwerkelijk te vertragen en na te denken over wie jij bent als ouder en wat jij allemaal meegeeft in de opvoedingssituatie; positief én negatief. Zoals soms vastzittende overtuigingen, angsten en zorgen. Stephanie vertelde haar verhaal vanuit haar eigen authentieke ontwikkeling als mens en opvoeder. Veel voorbeelden uit haar lezing waren zeer herkenbaar en soms zelfs confronterend.

Opvoeden: verantwoord risico’s nemen
Een uitspraak van een oud MLK-directeur in Gemert is mij altijd bijgebleven: “opvoeden is verantwoord risico’s nemen”. Na de lezing van Stephanie hebben deze woorden voor mij een nieuwe betekenis gekregen. Verantwoord risico’s nemen zie ik nu veel meer als stilstaan, reflecteren, vertragen en bewust handelen; zodat een kind zich zo kansrijk mogelijk ontwikkelt tot een eigen unieke persoonlijkheid. Dankbaar voor deze avond!

Inspectiebezoek
Deze weken staan in het teken van het vierjaarlijks inspectiebezoek aan het SWV. Twee inspecteurs komen in vier dagen het samenwerkingsverband onderzoeken vanuit een vastgesteld kader.

Controle op het gezamenlijke beleid
Mooi dat de inspectie met vele partners in gesprek gaat over de wijze van samenwerking aan de gestelde doelen binnen ons SWV; van ouders en gemeenten tot bestuurders en collega’s. Goed dat ze ook daadwerkelijk bij een aantal scholen op bezoek gaan om na te gaan in hoeverre het gezamenlijke beleid ook herkenbaar is op schoolniveau.

We kijken er naar uit om de inspecteurs kennis te laten nemen van de vele ontwikkelingen binnen ons SWV in deze dynamische regio. Vanuit deze plaats wil ik eenieder die een rol heeft tijdens dit bezoek alvast hartelijk bedanken voor de inzet.