Interview Eline Özer de Greef

Ouder en voormalig onderwijsprofessional

‘Durf buiten de kaders te treden, zie dat het nodig is, we kunnen echt wat doen voor deze kinderen.’

Wanneer Eline in de bovenbouw van het basisonderwijs werkt, merkt ze al gauw dat ze in de klas leerlingen met autisme niet de begeleiding kan geven die de kinderen nodig hebben. Reden voor haar om de master SEN te volgen, zodat ze meer kennis vergaart op het gebied van gedrag. Naast haar werk als leerkracht gaat ze dan aan de slag als gedragsdeskundige in het onderwijs. Later heeft ze ook nog de opleiding tot autismecoach afgerond.

Diagnose autisme
Met haar huidige man woont Eline vervolgens een aantal jaren in Turkije. Zo’n tien maanden na de geboorte van haar oudste zoon Zayn veranderde haar situatie: ‘We zagen dat de ontwikkeling van Zayn anders verliep. We verhuisden terug naar Nederland waar de diagnose autisme werd gesteld. Online vond ik veel informatie vanuit professioneel oogpunt. Je zoekt naar bevestiging wanneer je het goed doet, daarom ben ik een social media platform voor ouders gestart.’

Samen naar School
In Nederland gaat Zayn naar KDC de Binderen in Helmond, officieel een dagbesteding. Hij is inmiddels 6,5 jaar en kan nergens op school terecht: ‘Bij KDC blijven kinderen eigenlijk tot 5 jaar, gelukkig laten ze hem niet vallen. Maar hij valt tussen wal en schip, terwijl hij echt onderwijs nodig heeft. Binnen dit SWV is er geen school die aansluit bij Zayn. Buiten de regio zijn er mogelijkheden, maar wel met wachtlijsten van tientallen kinderen wat veel te lang gaat duren. Nu hoorde ik van andere ouders over een Samen naar School-klas. Een plek waar zorg en onderwijs samen komen. Dichtbij huis en in de nabijheid van regulier onderwijs. Het bestaat bij ons nog niet en daar wil ik echt verandering in brengen.’

Expertise klas binnen regulier onderwijs
‘Binnen dit principe is er een klas op een reguliere basisschool met extra expertise binnen het personeel om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben te onderwijzen. Hier wordt de bekostiging van onderwijs gekoppeld aan een bekostiging vanuit de zorg. Waar mogelijk sluiten de kinderen aan in reguliere klassen of werken ze daarmee samen. Samen buitenspelen, een kind van groep 8 die een boek voorleest, een leerling die met rekenen parallel loopt sluit aan in de reguliere klas, etc. Een organisch verloop binnen een reguliere school. Het verbreed de kennis en heeft echt voordelen voor beide vormen van onderwijs.’

‘Om dit te kunnen realiseren vragen we wel van het onderwijs om buiten de normale kaders te treden. Kinderen jong stimuleren om samen te werken, elkaar te helpen en laten zien dat “anders zijn” ook heel normaal is. Daarnaast dient de gemeente een ruimte binnen een onderwijssetting beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is voor de doelgroep. Gemeente Laarbeek heeft aangegeven een actieve rol hierin te willen nemen. Uiteindelijk leven we ook allemaal samen in onze maatschappij. Hoe fijn als we kinderen van jongs af aan stimuleren om nu al anders naar bepaalde situaties te kijken?’

De volgende stap
Er is nog veel werk nodig om dit te kunnen realiseren, maar de eerste stappen zijn gezet: ‘Ik heb al overleg gehad met gemeenten, verschillende zorginstellingen en presentaties gegeven aan schooldirecteuren. Ik hecht heel veel waarde aan het SWV Helmond-Peelland PO. Erik Wissink helpt mij enorm om de basis goed neer te zetten. De volgende stap is nu dat alle partijen samen om tafel gaan, om de verbondenheid te zoeken en afspraken te maken wat betreft financiering en verantwoordelijkheid. We willen hiermee echt iets neerzetten voor de toekomst, wat nog steeds doorloopt als mijn zoon van school af is.’

Durf buiten de kaders te treden
‘Hiervoor draagvlak krijgen binnen het onderwijs is nu belangrijk. Laten zien dat het ook echt iets is wat overal speelt. Het gaat om echte kinderen en er moet iets gebeuren; te veel kinderen zitten nu thuis en dat gaat alleen maar verder opstapelen. Doordat deze kinderen plekken bezet houden voor kinderen die in een zorggroep thuishoren, raken zorggroepen ook steeds voller. De zorg is zover, bij het SWV zien ze ook dat er iets moet gebeuren. Nu het onderwijs nog overtuigen: durf buiten de kaders te treden, zie dat het nodig is, we kunnen echt wat doen voor deze kinderen.’

Note vanuit SWV:
Momenteel worden er stappen gezet naar een betere samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. Er komt vanaf 2024-2025 meer ruimte om daarmee te experimenteren volgens een nieuwe beleidsmaatregel: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/meer-mogelijkheden-om-te-experimenteren-met-inclusief-onderwijs-vanaf-schooljaar-2024-2025/