Kindkans Tweefactorauthenticatie

Waarborgen van privacy

Het SWV hecht veel waarde aan naleving van de AVG-wetgeving en het waarborgen van de privacy van betrokkenen. Daarom hebben we besloten om tweefactorauthenticatie (2FA) te implementeren in Kindkans, zodat gegevens enkel toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers.

Steeds wisselende code
Vanaf 6 mei 2024 is het daarom vereist om in te loggen in Kindkans met behulp van 2FA en vanaf deze datum kan dit ingesteld worden in de gebruikersaccount. Dat betekent dat je inlogt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord en tevens met een steeds wisselende code via een app op je telefoon. Met de steeds wisselende code kan diegene die andermans gebruikersnaam en wachtwoord heeft achterhaald, nog steeds niet bij de gegevens van anderen in KindKans.

In de handleiding staat beschreven hoe je bij jouw (bestaande of nieuwe) account van Kindkans een zogenoemde 2FA, een verificatie via twee stappen, kunt instellen via een steeds wisselende code die je ontvangt op je mobiele telefoon.

2FA is alléén nodig bij rechtstreeks inloggen via www.kindkans.net. Bij het indienen van hulpvragen via het leerlingvolgsysteem (Parnassys, Esis) wijzigt er niets.