Rekenproblemen (voorkomen) op school?

Update vanuit SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra)

Numicon biedt een oplossing én kinderen hebben plezier in rekenen! SSOE is sinds 2019 de enige officiële Numicon-opleider in Nederland.

De subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’ biedt scholen de mogelijkheid voor het implementeren van bewezen effectieve interventies zoals Numicon. Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle kinderen de essentiële vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor een solide rekenkundige basis. De subsidie kan worden gebruikt voor didactische verbeteringen, professionalisering van onderwijspersoneel en effectieve leermiddelen te bekostigen.
https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden-2024

Getallen en rekenkundige relaties visueel en tastbaar maken
Numicon is een educatieve, op onderzoek gebaseerde, rekenmethode die zich richt op het verbeteren van rekenvaardigheden bij kinderen met een normale ontwikkeling. Ook zijn de materialen van Numicon geschikt voor kinderen die moeite hebben met getalbegrip, rekentaalbegrippen, getalstructuren en rekenconcepten. Het biedt een benadering waarbij kinderen getallen en rekenkundige relaties visueel en tastbaar kunnen maken. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor kinderen die geen natuurlijke affiniteit met getallen hebben of die worstelen met de abstracte aspecten van rekenen. De handleidingen van Numicon, zoals ‘Numicon Brede Basis’ en ‘Remediërend Rekenen’, zijn door ons voor het Nederlands taalgebied ontworpen om leerkrachten te ondersteunen bij het toepassen van deze methode in de klas. Ze bevatten gedetailleerde instructies en lesideeën, die geïntegreerd kunnen worden in dagelijkse lessen en thema’s. Hierdoor wordt rekenen een relevant onderdeel van het dagelijks leven van de leerlingen.

Wil je meer informatie over Numicon en/of wil je bv. met behulp van de subsidieregeling gebruik maken van deze rekenmethode, bezoek dan de website www.numicon.nl Daar vind je details over de inhoud, materialen en handleidingen die leerkrachten kunnen helpen bij het creëren van een solide rekenwiskundige basis voor hun leerlingen. Via de site kun je contact met ons opnemen.