Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen

Passend onderwijs

De afgelopen periode heeft het ministerie van OCW samen met verschillende veldpartijen hard gewerkt aan de totstandkoming van het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’. Het voornemen was om het wetsvoorstel per 1 augustus 2024 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze zal het wetsvoorstel later deze maand behandelen.

Hierna moet de Eerste Kamer nog ruimte hebben voor behandeling. Hierdoor is inwerkingtreding per 1 augustus 2024 niet meer haalbaar. Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de inhoud van het wetsvoorstel, zal de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gedifferentieerd worden.

Lees meer over dit wetsvoorstel op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.