Drie taal innovatieteams gaan van start!

Update Projectgroep Taal

In december vorig jaar berichtten we jullie al over de vorderingen van de Projectgroep Taal. Deze projectgroep is in het leven geroepen om dekkend en passend ondersteuningsaanbod te realiseren voor kinderen die te maken hebben met een complexe taalproblematiek. Met veel plezier kunnen we nu melden dat er komend schooljaar drie innovatieteams aan de slag gaan rond de volgende onderwerpen:

• Het inrichten van passende arrangementen binnen onderwijs en zorg met een gericht aanbod voor taalontwikkeling.
• Het meer en slimmer delen van kennis en expertise op het gebied van tweede-taalontwikkeling en nieuwkomersonderwijs.
• Het beter zicht krijgen op verschillen tussen een taalontwikkelingsstoornis en een blootstellingsachterstand in het Nederlands door expertise op te doen en uit te wisselen.

Het is geweldig dat zoveel experts uit het werkveld zich hebben aangemeld om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. De drie innovatieteams bestaan uit 8 tot 12 deelnemers afkomstig uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en expertisediensten. Paul Nijhof (KC Mozaïek), Anne van Buul (Hogeschool de Kempel) en Manon de Groot (SWV Helmond-Peelland PO) treden als facilitators van de innovatieteams op.

De teams volgen een vaste, ontwerpgerichte en evidence informed aanpak die is ontwikkeld door het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap van Fonty’s Hogescholen. In een jaar tijd doorlopen de teams de acht stappen van deze ontwerpaanpak, met als opbrengst een concreet product of hulpmiddel voor de praktijk. Na een jaar wordt per team bekeken of het wenselijk is om de innovatiecyclus in het jaar daarna nog eens te doorlopen om het opgeleverde product uit te breiden of aan te scherpen. In de loop van volgend schooljaar informeren we jullie over de vorderingen van de innovatieteams en de opbrengsten. Wij hopen op een productief jaar en hopen met deze innovatieteams het collectief leren en interprofessioneel samenwerken rond een aantal urgente thema’s in de regio een boost te geven.