Conferentie 10 januari

Kansen voor jonge kinderen, op weg naar een integrale aanpak

Tijdens de conferentie delen we de resultaten en conclusies die zijn voortgekomen uit eerdere onderzoeken. Vervolgens zoeken we samen naar integrale (beleids)oplossingen.

Wij hopen op jouw aanwezigheid. Jouw kennis en ervaring op het gebied van jonge kinderen vanuit het (voorschools) onderwijs en de gemeente is van onschatbare waarde bij het vormgeven van de toekomst van het jonge kind. Met elkaar voor het kind!

Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne

Aanmelden kan via deze link.