Grenzeloos goed onderwijs een mooie kans om het aanbod te versterken

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Een collega deelde op LinkedIn dat zij wel even bij moest komen van de conferentie “Grenzeloos goed onderwijs” die onlangs plaatsvond. Dit was voor mij niet anders. Wat een prachtige conferentie was het, met veel verbinding en positieve energie; samen maken we echt het verschil voor de kinderen.

Betrokken deelnemers
De conferentie werd georganiseerd door de regiegroep waarvan ik ook een onderdeel ben, met de focus op de opgave ‘internationalisering van het onderwijs in de Brainportregio’. De betrokkenheid in de zaal was duidelijk voelbaar, niet in de laatste plaats door dagvoorzitter Meike de Jong, afkomstig uit onze regio en bekend van het RTL Nieuws.

Na een inspirerende inleiding was het tijd voor verschillende praktische workshops o.a. gericht op cultuursensitiviteit, levensverhalen (hoe is het om als kind uit een ander land hier in ons onderwijssysteem in te stromen?), maar ook kengetallen met betrekking tot de toekomstige instroom.

Een verrijking voor het onderwijs
De conferentie was bedoeld om te komen tot regionale bewustwording om in samenspraak en in verbinding deze mooie uitdaging aan te gaan. Zo kunnen we profiteren van elkaars ontwikkelde, of nog te ontwikkelen, expertise. De dag eindigde met de constatering dat we geslaagd zijn in onze doelstelling en de belofte om de conferentie volgend jaar te herhalen, hopelijk met meer culturele diversiteit onder de bezoekers. Dan gaan we ons nog meer richten op de professional die in de praktijk met de uitdaging aan de slag gaat. Deze uitdagingen zijn een kans om ons onderwijs nog inclusiever te maken, dit is echt een verrijking voor het onderwijs in de steeds internationaler wordende wereld waarin we leven.

Aanbod voor het jonge kind
Daarnaast zijn we als SWV volop bezig om de focus te leggen op het aanbod voor het jonge kind. We zien als SWV, hoewel we in totaal een lichte vermindering zien van het aantal TLV’s, een toename bij het jonge kind. Gezien het eerder uitgevoerde onderzoek in de brede regio waarbij een betekenisvolle relatie werd aangetoond tussen de groei van het gespecialiseerd onderwijs en de toenemende internationalisering, vonden ook wij dit een belangrijke onderzoeksvraag. We onderzochten onze kengetallen en brachten ze in relatie met meerdere onderzoeksgegevens, zoals de VVE Monitor. Tot onze verwondering bleek uit dit onderzoek dat de toename van het aantal TLV-aanvragen met name veroorzaakt wordt door Nederlandse kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van taalontwikkeling en dan met name uit de stadse kernen. Interessant is dit om dit in relatie te brengen met een teruggang in het bereik van VVE.

Onderzoek naar voorschoolse kinderen
Het onderzoek wordt vervolgd door een kwalitatief onderzoek dat zich richt op voorschools kinderen. De eerste signalen zijn dat hier een forse instroom is van kinderen met een andere afkomst dan Nederland met een ondersteuningsvraag. Dit stelt ons voor een dubbele uitdaging. Enerzijds Nederlandse kinderen met taalproblematiek en daarnaast de voorschoolse instroom van anderstalige kinderen met een ondersteuningsvraag.

Conferentie Het jonge kind
Op 10 januari organiseren we de conferentie ‘Het jonge kind’ in samenwerking met de gemeente Helmond waar we de onderzoekresultaten presenteren. Aansluitend zoeken we tijdens de conferentie naar integrale oplossingen. Dat we daarbij buiten onze gewone beleidskaders moeten treden spreekt voor zich. Ik reken op de creativiteit en de motivatie van de deelnemers om jonge kinderen de juiste, zo inclusief mogelijke, ontwikkelkansen te bieden.

Ik verheug me op de conferentie!