Maatwerk voor zo optimaal mogelijk onderwijs

Update van de Berkenschutse

Henry is een leuk en actief kereltje van vier jaar en geboren met een Septo-optische dysplasie (SOD). SOD is een syndroom waarbij de hersenen niet normaal aangelegd zijn. Er ontbreekt een “tussenschot” tussen de hersenkamers. Ook zijn de oogzenuwen bij SOD vaak erg dun en onderontwikkeld. Hierdoor zijn er vaak meerdere beperkingen met betrekking tot zijn ontwikkeling.

Als gevolg hiervan ziet Henry met zijn linkeroog weinig tot niets en zijn er motorische beperkingen. Hij ervaart dit zelf niet als een beperking; hij is niet anders gewend. Zijn ouders zien zijn beperkingen wel en maken zich zorgen over zijn verdere ontwikkeling.

Maatwerk voor Henry
Bij het aanmelden op de basisschool om de hoek, hebben ze een goed gesprek gehad en besloten Ambulante Begeleiding vanuit de Berkenschutse (AOB-BS) in te schakelen via het LZK-traject (Langdurig Zieke Leerling). Daarbij heeft school een onderwijsassistent ingezet. Vervolgens is er, samen met de AOB-er een plan gemaakt om Henry een goede start te geven.

Wat kan er wel?
Het is belangrijk zoveel mogelijk continuïteit en structuur te realiseren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van Henry, zodat er in een eerste periode duidelijkheid komt over zijn “leerbaarheid” en zijn behoefte aan verdere ondersteuning. Om het onderwijs voor deze leerling op een goede manier passend te maken, is het vinden van de juiste balans noodzakelijk. Uitgangspunt in dit LZK-traject is hierbij het denken in mogelijkheden: wat kan er wel voor deze leerling? Daarnaast loopt uiteraard het medische traject mee, waardoor het belangrijk is om rekening te houden met deze inzichten en dit te verwerken in het ondersteuningsplan, etc.

Zo optimaal mogelijk onderwijs
Met andere woorden vraagt een chronische aandoening om chronisch optimisme van de omgeving. Zo optimaal mogelijk onderwijs bieden is vaak een zoektocht, zodat ook deze leerlingen tot bloei kunnen komen! Een ambulant onderwijskundig begeleider van de Berkenschutse kan meedenken hoe de langdurig zieke leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op school, met een zo groot mogelijk gevoel van competentie en autonomie. Dit vraagt om maatwerk waarbij de hulpvraag en een doelgerichte aanpak centraal staan.

Heb je een onderwijs-gerelateerde vraag over een langdurig zieke leerling (in regio De Kempen, Eindhoven of Helmond) weet dan dat je de ambulant onderwijskundige begeleiders van de Berkenschutse rechtstreeks kunt benaderen. Je kunt een leerling zelf aanmelden via de site www.berkenschutse.nl.