Interview Arie Boertjes

Schoolleider Vrijeschool Peelland

‘De maatschappij is constant in beweging en dus ook scholen en hun opvattingen. In die zin ben je als school nooit klaar met het vormgeven van passend onderwijs.’

Arie werd geboren in Den Haag, groeide op in Bergen op Zoom en verhuisde later naar Gemert. Zijn PABO-tijd bracht hij door in de regio Helmond, om daar vervolgens nooit meer weg te gaan. Recht uit die schoolbanken vond Arie, ondanks de moeilijke tijd voor leraren, al heel snel een baan als leerkracht.

Nieuwe uitdaging in nieuwe functies
Na vijf mooie jaren voor de klas maakte hij de eerste de stap naar een directiefunctie: ‘Als adjunct-directeur in spé heb ik toen OBS de Hasselbraam in Deurne mee opgestart. Ik kreeg daar te maken met heel andere taken zoals schoolontwikkeling, personeelsbeleid en financiën. Na deze periode van tien jaar was ik opnieuw toe aan een nieuwe uitdaging op een andere werkplek.’

Aansluitend was Arie op meerdere scholen directeur bij Stichting Prodas, waaronder de Viersprong, SBO-school de Brigantijn en de laatste vijf jaar daarnaast ook bij de Piramide. Als laatste bij kindcentrum de Bakelaar bij stichting GOO. Na twee jaar veranderde daar echter zijn situatie: ‘Er was sprake een herstructurering waar ik afstand van nam. Ik wist dat ik daar niet verder wilde en kon, maar het was voor mij ook onduidelijk hoe ik verder wilde.’ Er begon een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.

Vrijwilligerswerk bij SWV Helmond-Peelland PO
In die periode kreeg Arie telefoon van Erik Wissink,directeur-bestuurder bij SWV Helmond-Peelland PO: ‘Erik vond het zonde dat mijn ervaring onbenut bleef. Met het idee dat het nooit lang ging duren, ging ik op vrijwillige basis aan de slag bij het SWV. Daar heb ik onder meer het Oudersteunpunt opgezet. En ineens waren we 2,5 jaar verder. Toen kwam Vrijeschool Peelland in beeld.’

Een heel goede match
Sinds juni werkt Arie als schoolleider op Vrijeschool Peelland. Een bewuste keuze: ‘Ik wilde altijd iets nieuws in mijn volgende functie. In dit geval leek mij de vrijeschool een heel mooie kans. In mijn gesprekken met de benoemingsadviescommissie bleek er op meerdere onderdelen een heel goede match te zijn. Ik werd steeds enthousiaster om deze nieuwe weg in te slaan en heb daar tot op heden zeker geen spijt van.’

Vrijeschool-principe
‘De grondbeginselen van de vrijeschool vinden hun oorsprong in het antroposofisch gedachtegoed. De persoonsvorming van kinderen staat centraal waarbij de kinderen een breed aanbod krijgen om de wereld om hen heen zowel met hoofd, hart als handen te ontmoeten. Zo worden kinderen op school onder andere heel bewust gemaakt van het ritme in de natuur. We stemmen het leerplan af op de jaarkalender gerelateerd aan de natuur of inspirerende verhalen uit onder andere de geschiedenis. Ik vind dit een heel mooie, bijzondere insteek voor het onderwijs die veel prachtigs brengt in de school.’

Passend onderwijs
Passend onderwijs is een landelijk thema waar momenteel veel aandacht naar uitgaat. Niks nieuws voor de vrijeschool, aldus Arie: ‘Je ziet dat er op deze school altijd heel sterk wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van een kind. Het gaat niet alleen om de beheersing van de basisvakken, natuurlijk wordt dat ook nagestreefd, maar we kijken breder. In onze vorm van onderwijs is hiervoor veel ruimte, waardoor we veel aandacht kunnen besteden aan andere zaken dan alleen het cognitieve.’

‘De maatschappij is constant in beweging en dus ook scholen en hun opvattingen. In die zin ben je als school nooit klaar met het vormgeven van passend onderwijs. Ik vind het heel belangrijk om altijd goed te blijven kijken. Niet alleen naar wat de maatschappij vraagt, maar vooral naar wat een kind nodig heeft om tot die maatschappij toe te kunnen treden. We besteden heel veel aandacht aan de totale ontwikkeling van het opgroeiende kind en bieden al onze kinderen een stevige basis voor de ontwikkeling van hun menszijn. Dat is wat mij betreft hoe passend onderwijs moet zijn.’

Het SWV Helmond-Peelland PO
Arie kent het SWV natuurlijk van binnen en van buiten. En daar ziet hij een mooie ontwikkeling: ‘Ik heb het SWV heel sterk zien groeien op inhoud. Zij dragen daadwerkelijk de zorg voor leerlingen en leraren. Daar kunnen wij binnen de school vervolgens praktisch handen en voeten aan geven. Het SWV zorgt voor een stukje vertaling en bewustwording van de wetgeving. Dat wordt meer en meer gekoppeld aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Zo krijgt de basisondersteuning steeds meer vorm en een duidelijke plek op iedere school doordat we er samen bewust mee aan de slag gaan. Een heel goede ontwikkeling.’