Op weg naar een integrale aanpak voor het jonge kind

Nieuwe ontwikkelingen

We constateren dat er door gemeenschappelijke inspanningen en het versterken van het aanbod, in totaal minder toelaatbaarheidsverklaringen zijn afgegeven. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dit toont aan dat we als SWV samen met ketenpartners stappen in de goede richting zetten.

Echter, als we inzoomen op de bij ons bekende gegevens, valt ons op dat er een toename is in de verwijzingen van jonge kinderen. Om deze reden hebben we een taskgroep ingericht. Deze heeft de toename van verwijzingen onderzocht. Uit een desktopanalyse, uitgevoerd met de beschikbare gegevens van jonge schoolgaande kinderen die verwezen zijn, kwamen enkele belangrijke conclusies.

Tijd voor fase 2 van het onderzoek; de (gespecialiseerde) voorschoolse voorzieningen. We willen hier een meer kwalitatief onderzoek uitvoeren, zodat we nog beter weten met welke type ondersteuningsvragen kinderen daar instromen en wat de relatie is met de toenemende internationalisering. Het doel is het toewerken naar een conferentie “jonge kind” waar we de resultaten uit beide onderzoeken willen presenteren en gezamenlijk op zoek gaan naar integrale (beleids)oplossingen. Zo willen we ieder kind de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen.

Binnenkort meer!

Klik hier voor de rapportage van de eerste onderzoeksfase.