Vragen van ouders & leermomenten

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Tijdens een korte vakantie in Zeeland zat ik na te denken over de afgelopen periode. Het SWV is een relatief jonge organisatie (8 jaar) en ontwikkelt zich volop. Maar, ontwikkeling kan niet zonder leermomenten. Daarom neem ik jullie mee in wat leermomenten van de afgelopen periode.

Zorgvuldige organisatie en management
We zijn volop bezig met activiteiten om de doelen uit het jaarplan 2023 te bereiken. Dat doen we met elkaar, voor het kind. Voor het realiseren van enkele doelstellingen lopen er projecten via het SWV, deze projecten vragen om een zorgvuldige organisatie en management. Om effectiever en efficiënter te werken zijn we als team gestart met de scholing projectmanagement. Deze scholing wordt ook gevolgd door enkele leden van het specialistenoverleg. Zij participeren vaak in deze projecten en zo leren we van en met elkaar.

De eerste bijeenkomst was gelijk erg leerzaam met de nodige inzichten. Is het altijd duidelijk wie de opdrachtgever is? Wie is de opdrachtnemer? Zijn de opdracht, het doel, het tijdspad en de financiën altijd duidelijk? Hoe wordt er gerapporteerd en aan wie? We hebben flink gereflecteerd op onze lopende projecten en dit leidt tot directe actie. Een mooi leerpunt dus.

De rol van ouders bij een TLV-aanvraag
Het volgende leerpunt komt voort uit een casus. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft vraagt dit ook het nodige van ouders. Het heeft soms tijd nodig om te accepteren dat het niet meer lukt op de reguliere basisschool. Zo kregen we onlangs een TLV-aanvraag binnen waar ouders niet helemaal achter stonden. Deze ouders waren voornemens om de bezwarenprocedure in te gaan. Natuurlijk hebben ouders het recht om bezwaar te maken tegen zo’n aanvraag, maar het vraagt veel energie. Zowel voor ouders, als voor de school en het SWV.

Het eindoordeel vellen
Na binnenkomst van een TLV-aanvraag wordt deze door twee, niet bij het proces betrokken zijnde, onafhankelijke deskundigen beoordeeld om een advies te formuleren. In deze casus werden twee verschillende adviezen geformuleerd; dus heb ik als directeur-bestuurder van het SWV het eindoordeel. Om een goed besluit te nemen ben ik in het dossier gedoken. Fijn om weer een keer in de rol van mijn oude professie als gedragsdeskundige te kruipen. Na het lezen van de adviezen van de deskundigen met de bijhorende argumenten kon ik mij in beide oordelen wel vinden.

Ouders betrokken bij het besluit
Om te komen tot een juist besluit nodigde ik beide ouders uit, zij kennen hun kind het allerbeste. We bespraken de twijfel over een verwijzing naar een SBO- of SO-school: wat vinden zij het beste passen bij hun kind? Wat geeft ze vertrouwen voor de toekomst van het kind? Uiteindelijk is het besluit voor de TLV mede gebaseerd op de keuze van de ouders en wordt er geen bezwarenprocedure opgestart. Na de herfstvakantie is de leerling gestart op de nieuwe plek en we gaan ervan uit dat het kind succesvol de schoolloopbaan vervolgd.

Geen theoretisch besluit
Door de vragen van deze ouders over het systeem hebben we gratis een leermoment gekregen voor onze ondersteuningsprocedure. Het is dus niet zo dat ik als directeur-bestuurder maar even een theoretisch besluit kan nemen bij elkaar tegensprekende deskundigenadviezen; er zijn dan eerst een aantal stappen noodzakelijk. Een goed leermoment!

Congres: Grenzeloos goed onderwijs
Ten slotte wil ik iedereen wijzen op de conferentie “Grenzeloos goed onderwijs” welke in samenwerking met de Brainportregio wordt georganiseerd op 20 november 2023 in het Evoluon te Eindhoven. Dit congres staat in het teken van de toenemende internationalisering van de Brainportregio, met als gevolg dat het onderwijs zich aan moet passen aan een diverse en mondiale samenleving, waarin ieder kind mee kan doen. Leermomenten om te verkennen hoe we samen kunnen werken om ons onderwijs grenzeloos goed te maken, waarmee we impact hebben op de toekomstige generaties.
Meer informatie en aanmelden: klik hier.