Even voorstellen: Wendy & Romy

Wij verwelkomen twee nieuwe collega’s

Wendy
Mijn naam is Wendy Hensing – Verdegen en met ingang van 1 oktober ga ik als gedragswetenschapper het team van SWV Helmond -Peelland PO versterken. Ik heb altijd met veel passie gewerkt binnen het speciaal onderwijs en ook als directeur en zorgcoördinator binnen het primair onderwijs. Het delen en overbrengen van kennis, het samen opzoek gaan naar de mogelijkheden van wat er allemaal wel kan en mensen in hun kracht zetten is wat ik als gedragswetenschapper meeneem binnen het passend onderwijs.

Alle kinderen verdienen een passende plek binnen het onderwijs ongeacht het systeem, de sociaal emotionele- of didactische problematiek die aanwezig is.

Mijn ambitie is om professionals aan elkaar te verbinden, zodat we de ondersteuning op de juiste manier kunnen inzetten. Verantwoordelijkheid durven nemen voor de ontwikkeling en zorgdragen voor een passend en uitdagend aanbod voor ieder kind is iets wat ik wil nastreven. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten kunnen we het aanbod versterken en kan de organisatie blijven groeien en ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om met jullie samen te werken en jullie te ontmoeten!

Romy
Mijn naam is Romy van der Steen. Ik mag per 1 oktober als gedragsdeskundige het team van SWV Helmond-Peelland PO versterken. Na het afronden van de PABO en de Master SEN, met als specialisatie gedragsspecialist, ben ik alweer 16 jaar werkzaam in het onderwijs. Begonnen als leerkracht met als taak gedragsspecialist en de laatste 6 jaar als intern ondersteuner, waar ik o.a. zorgdroeg voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en expertise in te mogen zetten en uit te breiden door op regionaal niveau mee te bouwen aan passend en inclusief onderwijs. Samen zorgdragen voor de juiste ondersteuning en een passende plek voor onze kinderen is mijn drijfveer. Ik zie het als een uitdaging om de verbinding tussen ouders, onderwijs en zorg te versterken. Daarom ontmoet ik u graag, het liefst in een vroeg stadium, want met de juiste ondersteuning is er veel mogelijk!