Wijziging datums Kans!overleggen

Laatste overleggen komen te vervallen

In de nieuwsbrief van 9 juni 2023 hebben we de datums voor de Kans!overleggen voor dit schooljaar gecommuniceerd.

Vanwege de enorme drukte in de laatste fase van het schooljaar op scholen, maar ook bij het SWV, hebben we besloten om de laatste drie Kans!overleggen te laten vervallen tenzij we een spoedaanvraag ontvangen. Het betreft de volgende datums:

  • 20 juni 2024
  • 25 juni 2024
  • 2 juli 2024

We willen jullie vragen om hier rekening mee te houden en deze datums toch te blokken in de agenda’s, zodat we indien nodig een spoedaanvraag kunnen inplannen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.