Kans!overleg

In het Kans!overleg bepalen we samen wat de beste ondersteuning voor een kind is.

Een goede afstemming tussen ouders, voorschoolse organisaties, onderwijs en jeugdzorg is essentieel voor een soepel traject. Het is daarom van belang dat ouders, voorschoolse organisaties, onderwijs en gemeenten rondom complexe casuïstiek op een gelijkwaardig niveau met elkaar afspraken maken. Dit om het kind en gericht te helpen en arrangementen zo licht mogelijk opgezet kunnen worden. Zo bieden we kind en ouders zo vroeg mogelijk kansen!

Structurele overleggen

We organiseren op structureel geplande momenten een Kans!overleg waarbij een vast contactpersoon vanuit de betrokken persoon vanuit gemeente aansluit. Het doel is om tot een passend arrangement te komen, waarmee we kinderen met een ondersteuningsvraag optimale ontwikkelingskansen bieden.

Kans!overleg aanvragen

Samen met ouders, gemeente en professionals zoeken we naar een passende onderwijsvorm voor het kind. Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

 • Een voorschoolse voorziening
 • Primair onderwijs
 • De gemeente
kruis

Route en administratieve verwerking via Kindkans

  01
  Telefonisch consult

  De aanvragende partij belt met de Coördinator passend onderwijs SWV van het SWV Helmond-Peelland PO. Tijdens dit gesprek inventariseren we samen de mogelijke ondersteuningsvraag en de diverse interventies die de aanvragende partij al heeft ondernomen. Na een gezamenlijk besluit voor een Kans!overleg maakt het SWV een dossier aan in Kindkans en dit dossier wordt opengezet voor het invullen van het aanvraagformulier.

  02
  Aanmelden in Kindkans

  De aanvragende partij vult samen met de ouders/verzorgers het aanmeldformulier in. Met de ondertekening geven beide partijen toestemming om het formulier te delen met alle deelnemers van het Kans!overleg. Op deze manier beschikt iedereen over dezelfde informatie. Het aanvraagformulier dient digitaal te worden ingevuld in Kindkans. Iedere school/organisatie heeft hiervoor een inlog.

  03
  Inplannen Kans!overleg

  Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt een datum voor het overleg gepland. Het SWV nodigt de betrokken partijen uit voor een digitaal overleg. Het Kans!overleg vindt op vaste momenten plaats. De data vind je in de agenda.

  04
  Uitkomst Kans!overleg

  De afgifte van een arrangement kan een mogelijke uitkomst zijn. We maken afspraken met elkaar en leggen de bijbehorende verantwoordelijkheden vast. Deze afspraken zijn op ieder moment te raadplegen door de betrokkenen

  05
  Evaluatie

  In het Kans!overleg wordt twee maanden voor het aflopen van het arrangement een evaluatiemoment vastgelegd. Wat zijn de resultaten en hebben de gemaakte afspraken geleid tot een positieve ontwikkeling van het kind? Wat is nodig om dit vast te houden of wat is nodig om bij te sturen?

vierkant