Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de nieuwe Wet passend onderwijs ingegaan. Scholen hebben vanaf dat moment een zorgplicht. Dit moet ervoor zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Op de eigen school – eventueel met extra ondersteuning – op een andere school of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met passend onderwijs volgen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs, met ondersteuning waar nodig. Zo krijgt ieder kind de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Daarmee bereiden we kinderen het best voor op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.

De doelen van de nieuwe wet:

  • Alle kinderen krijgen een plek die past bij de ondersteuningsbehoefte.
  • Een kind gaat als dat kan naar een reguliere school.
  • Een kind wordt alleen doorverwezen naar SO als intensiever onderwijs nodig is.
  • Scholen bieden onderwijsondersteuning op maat.
  • De kwaliteiten en onderwijsbehoeften van een kind zijn bepalend; niet de beperkingen.
  • Kinderen zitten niet meer langdurig thuis omdat er geen passende onderwijsplek is.