TLV-aanvraag

Bij de invoer van passend onderwijs is ook het toelaatbaarheidsverklaring(TLV) ingevoerd. Indien er sprake is van complexe en intensieve onderwijsbehoefte en een reguliere basisschool hier niet aan tegemoet kan komen, kan een kind naar het S(B)O verwezen worden. Voor plaatsing op een S(B)O-school is het aanvragen van een TLV bij het samenwerkingsverband noodzakelijk.

De aanvraag voor een TLV wordt gedaan door de huidige school. In deze aanvraag wordt omschreven welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Wanneer het dossier compleet is, beoordeelt het SWV de aanvraag. Bekijk de procedure ondersteuningsaanvraag.

Verplicht voor aanvraag: het OPP

Voor extra ondersteuning dient altijd eerst een individueel OPP gemaakt te worden. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de inzet van interne- of externe expertise.