Zorgplicht

Na de invoering van passend onderwijs kregen scholenbesturen zorgplicht: wanneer ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij een school naar keuze, is het de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om de leerling een passende onderwijsplek te bieden. Als een leerling op meerdere scholen wordt aangemeld, wordt aan ouders gevraagd welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeurschool heeft de zorgplicht.

Kan school de juiste ondersteuning bieden?

Bij de aanmelding geven ouders aan of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school moet onderzoeken welke ondersteuning nodig is om te bepalen of de school deze ondersteuning kan bieden. Kan de school de ondersteuning niet zelf bieden? Dan is de school verplicht om in overleg met ouders te zoeken naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband.

Aanmeldprocedure

Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode verlengen kan eenmalig met vier weken. Als er na tien weken geen besluit is genomen over de toelating van de leerling, heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.
Het ministerie van OCW heeft stroomschema’s ontworpen voor vier verschillende situaties. Deze stroomschema’s laten zien welke procedures de school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Download de schema’s via deze link.

Belangrijk:

  • Een school heeft ook zorgplicht als ouders hun kind aanmelden, terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere school. Er is dan sprake van gedeelde zorgplicht. Dit komt bijvoorbeeld voor als ouders ontevreden zijn over de ondersteuning die wordt geboden door de huidige school van hun kind.
  • De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt.