Conferentie ”Het jonge kind”

Resultaten

Op 10 januari 2024 organiseerde BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning de conferentie ‘Het jonge kind’, op initiatief van de gemeente Helmond en SWV Helmond-Peelland PO. De aanleiding tot de conferentie is de forse stijging van TLV’s bij (zeer) jonge kinderen en de toenemende zorg om de juiste – en vooral tijdige – ondersteuningsbehoefte.

De presentaties van desktop- én veldonderzoek naar de oorsprong van de ondersteuningsbehoeften van het jonge kind vormden een mooi startsein voor de gezamenlijke missie om nog meer kansen te creëren voor alle jonge kinderen. De aanwezige professionals uit de kinderopvang, onderwijs, GGD en gemeenten gingen actief aan de slag om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar hoe we jonge kinderen meer kansen kunnen bieden.

Concrete oplossingsrichtingen werden besproken. De taskforce jonge kind buigt zich spoedig over concrete pilots, waaronder tussenvoorzieningen voor- en vroegschools gericht op ontwikkeling en zorg. Er komt een vervolg.

Wij kijken terug op een geslaagde conferentie, met een grote opkomst vol gemotiveerde professionals.

Bekijk het verslag en de resultaten Bekijk de presentatie