Interview Joris Elbers

Strategisch directeur Perspectief op School

‘Mensen moeten over hun eigen schaduw heenstappen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen kijken naar jezelf, maar wat kan jij en wat kan ik en hoe kunnen we elkaar helpen en versterken?’

Na 24 jaar in het onderwijs, kent Joris Elbers de spreekwoordelijke ‘klappen van de zweep’. Begonnen als leerkracht, doorgegroeid naar directeur, bovenschools manager en vervolgens bestuurder van SWV PO 3006. Als bestuurder was Joris zelf klant van Perspectief op School (POS) en stond bekend om zijn vaak kritische houding met een eigen mening: ‘Ik vond dat er dingen beter konden, en als je dat vindt, moet je daar zelf iets aan doen. En dus maakte ik de overstap naar POS.’

Integraal inzicht in passend onderwijs
‘Perspectief op school biedt integraal inzicht in passend en inclusiever onderwijs’, aldus Joris. ‘Dit doen we voor scholen, besturen en SWV’en. We ondersteunen met het inrichten van de kwaliteitszorgcyclus, het verzamelen van data en het voeren van de relevante dialoog. Hierdoor sturen SWV’en op kwaliteit waarmee ze voldoen aan de eisen van de inspectie en dat met zo min mogelijk administratieve lasten. Daarnaast ondersteunen we ze bij het vastleggen van het vierjarige ondersteuningsplan,het jaarplan en het inzichtelijk maken van het dekkend netwerk van ondersteuning en geven inzicht met dashboards en rapporten.’

Dienstverlening POS
Ter ondersteuning van het onderwijs heeft POS een uitgebreide dienstverlening. Joris: ‘Allereerst bieden we aan de hand van ons monitoring platform integraal inzicht voor inclusief onderwijs op elk niveau. Daarnaast bieden we training, advies en begeleiding. Afgelopen zomer hebben we Topdossier overgenomen, een digitale omgeving om samen puzzelstukjes te leggen rondom de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het aanvragen en toekennen van ondersteuning. Als laatste ontwikkelen we momenteel de ondersteuningswijzer voor regionaal inzicht in de ondersteuning welke op school aanwezig is en wat er nog nodig is.’

Al deze dienstverlening is voornamelijk gericht op de SWV’en als relaties en dat gaat goed, aldus Joris: ‘Iets meer dan de helft van de SWV’en in Nederland werkt momenteel met POS monitoring. Alles wordt uitgewerkt en bekeken op drie niveaus: operationeel (school), tactisch (bestuur) en strategisch (SWV). Zoals bijvoorbeeld het huidige aanbod van ondersteuning; wat er is of nog ontbreekt: dat wil je op alle drie deze niveaus bespreken.’

Ondersteuning SWV Helmond-Peelland PO
‘Voor het SWV Helmond-Peelland PO zijn we werkzaam op meerdere onderdelen. Zoals het uitwerken in ons systeem van het ondersteunings- en jaarplan. Het jaarplan hebben we in de POS monitoring tool gezet en daar indicatoren aan gekoppeld; wanneer zijn we tevreden? Daarnaast zijn we de ondersteuning op de scholen in kaart aan het brengen, de data met kengetallen aan het verwerken en deze zaken te koppelen in een kwaliteitsrapportage. We kijken naar wat dit betekent voor de toekomst; Wat moet er anders? Hoe gaan we verder? – op scholen, binnen besturen en binnen het SWV.

Persoonlijke passie
Alles is dus gericht op het verbeteren van passend onderwijs. Daar ligt een speciale passie voor Joris: ‘Ik heb zelf drie kinderen. We hebben daarbij ook te maken gehad met verschillende ondersteuningsbehoeften. Daarbij ook de overstap naar speciaal onderwijs en terug naar regulier. Ik weet hoe het werkt, hoe moeilijk het soms is en wat het doet. Het is belangrijk dat we met elkaar samen passend onderwijs blijven vormgeven. Voor alle kinderen.’

Elkaar versterken
‘Ik denk persoonlijk dat we met elkaar stappen moeten blijven zetten naar inclusief onderwijs. Met elkaar helder uitspreken wat we daar wel en niet onder verstaan. Aangeven wat we wel en niet kunnen, zodat we elkaar kunnen helpen en versterken en daardoor zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, groep, leerkracht of school. Mensen moeten over hun eigen schaduw heenstappen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen kijken naar jezelf, maar wat kan jij en wat kan ik en hoe kunnen we elkaar helpen en versterken?’