Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Nieuwe handreiking door Steunpunt Passend Onderwijs

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is volop ervaring opgedaan met het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Van deze ervaringen kunnen we veel leren. Met behulp van inzichten uit de praktijk heeft het Steunpunt Passend Onderwijs het initiatief genomen om een nieuwe handreiking over het OPP te ontwikkelen.

Animatie
Bij de handreiking voor het OPP is nu ook een animatie beschikbaar. In een kort informatief filmpje wordt uitleg gegeven over de functie en inhoud van het OPP. Te gebruiken door samenwerkingsverbanden en scholen om het schoolteam, ouders en leerlingen te informeren over de bedoeling van het OPP. Er zijn ook versies beschikbaar met ondertiteling en in de Engelse taal.

Webinar
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 26 juni 2024 nog een webinar voor de leden van BiOND en LBBO. De webinar wordt gepresenteerd door Willeke Doornbos en Noëlle Pameijer, de auteurs van de nieuwe handreiking OPP.

Trainingen
Daarnaast is er een gratis train-de-trainer scholing OPP voor het gehele land ontwikkeld door OPP-Training. Deze scholing is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers, kwaliteitsmedewerkers, zorgcoördinatoren, gedragswetenschappers uit het PO/ VO/GO, maar ook voor medewerkers van samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. In verschillende regio’s is nog plek! Zie ook dit bericht.

Als SWV hebben we zelf ook een format dat voldoet aan de landelijke norm. Via de link zijn ook andere voorbeelden te vinden.