Nieuwsbrief juni 2024

In deze nieuwsbrief vind je onder andere een column met onze directeur-bestuurder Erik Wissink en blikken we terug op twee mooie interviews. We naderen ten slotte bijna de zomervakantie en zijn momenteel bezig met de eindsprint om alles op tijd af te hebben.

Daarnaast aandacht voor project Taal, zijn de nieuwe datums van de Kans!overleggen bekend, nemen we afscheid van twee gewaardeerde OPR-leden en een update van het Autisme Steunpunt.

Tijdens de vakantie zijn wij gesloten van 10 juli tot 15 augustus. We wensen iedereen alvast een fijne vakantie!

Veel leesplezier!

24 jun 2024 Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Inmiddels is het EK begonnen; we hebben praktisch de achtste finale bereikt en lijkt nu echt – ook wat betreft het weer - de sportzomer gestart. Ik verheug me hier persoonlijk erg op: het Europees kampioenschap voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. Wat ook betekent dat we in de bekende, of beruchte, laatste fase van het schooljaar zitten.

Meer lezen
24 jun 2024 Interviews schooljaar 2023/2024

Het afgelopen schooljaar hebben we vele interessante verhalen gedeeld via onze nieuwsbrief. We spraken mensen uit de gelederen van het SWV, uit het onderwijs of uit het bedrijfsleven verbonden aan het onderwijs. Dit keer blikken we terug op twee mooie interviews: Mieke Zijlstra en Stephanie Goossens.

Meer lezen
24 jun 2024 Overzicht Kans!overleggen

Vanuit het Kans!overleg kijken we multidisciplinair naar de ontwikkeling van het kind: wat is er nodig om deze ontwikkeling te vergroten of te ondersteunen? Door inzet van het Kans!overleg komen we tot gezamenlijke afspraken over welke inzet er nodig is om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeftes. Het SWV gaat over de inzet die nodig is vanuit het onderwijs. We zoeken in eerste instantie naar mogelijkheden binnen het huidige onderwijs van het kind. Dit kan bijvoorbeeld door nog niet eerder ingezette expertise in te zetten op de school. Vanuit de gemeente kan meegedacht worden over wat er eventueel op andere leefgebieden nodig is.

Meer lezen
24 jun 2024 Innovatieteams Taal

Binnen het project Taal zijn dit schooljaar drie innovatieteams gestart die zich bezighouden met drie deelonderwerpen die aandacht vragen in onze regio. We informeren je graag over de stand van zaken in alle drie de teams.

Meer lezen
24 jun 2024 OPR

Laatst hebben we afscheid genomen van twee gewaardeerde OPR-leden: Ellen van den Berkmortel-Meijs, onze voorzitter, en OPR-lid Jolyne Beaumont. Zij hebben zich ingezet voor inclusief onderwijs en het individuele kind.

Meer lezen
24 jun 2024 Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is volop ervaring opgedaan met het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Van deze ervaringen kunnen we veel leren. Met behulp van inzichten uit de praktijk heeft het Steunpunt Passend Onderwijs het initiatief genomen om een nieuwe handreiking over het OPP te ontwikkelen.

Meer lezen
24 jun 2024 Uitspraak klachtencommissie

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Meer lezen
24 jun 2024 Een op de zes kinderen met autisme is thuiszitter

Van de kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar met autisme gaat 16% niet naar school. Het rapport over dit onderzoek ‘’Als iedereen naar school kan behalve jij’ geeft dringende adviezen aan het onderwijs en de politiek.

Meer lezen