Overzicht Kans!overleggen

Data schooljaar 2024-2025

Vanuit het Kans!overleg kijken we multidisciplinair naar de ontwikkeling van het kind: wat is er nodig om deze ontwikkeling te vergroten of te ondersteunen? Door inzet van het Kans!overleg komen we tot gezamenlijke afspraken over welke inzet er nodig is om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeftes. Het SWV gaat over de inzet die nodig is vanuit het onderwijs. We zoeken in eerste instantie naar mogelijkheden binnen het huidige onderwijs van het kind. Dit kan bijvoorbeeld door nog niet eerder ingezette expertise in te zetten op de school. Vanuit de gemeente kan meegedacht worden over wat er eventueel op andere leefgebieden nodig is.

Voor het nieuwe schooljaar hebben we de datums van de Kans!overleggen vastgelegd. De overleggen vinden plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur. Deze informatie vermelden we ook op onze website.

Kans!overleggen schooljaar 24-25:

Vanwege de enorme drukte in de laatste fase van het schooljaar hebben we besloten om de laatste twee Kans!overleggen (rood gearceerd) alleen te gebruiken voor spoedaanvragen.

Indien van belang; gelieve deze datums in de agenda te noteren. Alvast bedankt voor jullie medewerking!