Even voorstellen: Kristel en Hümeyra

Wij verwelkomen twee nieuwe collega’s

Kristel
‘Sinds 1 maart ben ik werkzaam als coördinator passend onderwijs bij SWV Helmond-Peelland PO. Ik ben het aanspreekpunt voor de scholen in de regio Nuenen/Laarbeek, wanneer er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling. Samen gaan we op zoek naar een zo passend en thuisnabij mogelijk onderwijsaanbod. Daarnaast ga ik me binnen het samenwerkingsverband bezighouden met passend onderwijs voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid vanuit mijn achtergrond als ECHA Specialist in Gifted Education.’

Hümeyra
‘Op 5 maart ben ik gestart als administratief medewerkster bij SWV Helmond-Peelland PO. Ik ondersteun het secretariaat in zowel het verzamelen, ordenen en verwerken van gegevens in diverse administratieve systemen. Ook beheer ik de agenda’s, maak ik afspraken en beantwoord ik algemene vragen van ouders/verzorgers en andere bezoekers. Daarnaast ondersteun ik de aan mij toegewezen coördinatoren passend onderwijs. Ik heb enorm veel zin om indirect bij te dragen aan het bieden van dekkend ondersteuningsaanbod voor onze kinderen.’