Nieuwsbrief Maart 2024

In deze nieuwsbrief vind je onder andere een column met onze directeur-bestuurder Erik Wissink en een interview met Stephanie Goossens, oprichter Connecting Souls en traumatherapeut .

Daarnaast aandacht voor onder andere een update van de voortgang van ‘’Het jonge kind’’, stelt de nieuwe projectleider van de OZA-experimenteerregeling Hind Darid zichzelf voor, vertellen we meer over de voorgang en ontwikkelingen van project taal en stellen twee nieuwe collega’s zichzelf voor.

26 mrt 2024 Steeds verder op weg naar passend en inclusief onderwijs en een confrontatie

Tijdens de week van inclusief onderwijs organiseerden wij als SWV Helmond-Peelland PO een themabijeenkomst passend bij dit thema. Tijdens deze bijeenkomst ontmoetten vertegenwoordigers uit de verschillende gremia (ALV, RvC, OPR en stafbureau SWV) elkaar.

Meer lezen
25 mrt 2024 Interview Stephanie Goossens

‘We moeten ons ervan bewust zijn wat kinderen nodig hebben. Loskomen van systemen en patronen, niet langer opruimen maar preventief aan de slag gaan en een goede basis leggen voor de toekomst.’

Meer lezen
25 mrt 2024 Nieuwe projectleider OZA-experimenteerregeling

In de zoektocht naar een geschikte externe projectleider om concrete stappen te zetten is de keuze uit verschillende potentiële kandidaten unaniem gevallen op Hind Darid. Ze stelt zich graag aan jullie voor. 

Meer lezen
25 mrt 2024 Verslaglegging onderzoek jonge kind

In de nieuwsbrief van januari blikten we terug op het drukbezochte conferentie Jonge Kind (10 januari jl.). Tijdens deze conferentie werden duidelijke oorzaken gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de groei van het aantal ondersteuningsvragen bij jonge kinderen. Er werd nadrukkelijk benoemd dat de kans bestaat dat deze groei zich doorzet bij onveranderde omstandigheden. De bevindingen van dit onderzoek en belangrijke oplossingsrichtingen zijn inmiddels beschreven in een whitepaper.

Meer lezen
25 mrt 2024 Lezing 4 april: Stephanie Goossens

Op 4 april 2024 geeft Stephanie Goossens een inspirerende lezing die diep in gaat op de vraag ‘Wat wil ik aan mijn kinderen doorgeven?’ en hoe dit de ontwikkelingskansen van het kind aanzienlijk versterkt.

Meer lezen
25 mrt 2024 Innovatieteams project Taal

In september 2023 zijn er binnen het project Taal drie innovatieteams van start gegaan. We hebben hierover in een eerdere nieuwsbrief al bericht en de thema's kenbaar gemaakt waar de innovatieteams mee aan de slag gaan: de ondersteuningsroute, tool TOS/NT2 en kennisdeling rondom meertalige kinderen.

Meer lezen
25 mrt 2024 Uiterlijke indiendatum TLV-aanvraag

De uiterlijke datum om een TLV-aanvraag in te dienen in KindKans is 15 mei 2024. Voor alle aanvragen die later ingediend worden, garanderen wij niet dat de beschikking nog vóór de zomervakantie (welke start op 8 juli a.s.) wordt afgegeven.

Meer lezen
25 mrt 2024 Even voorstellen: Kristel en Hümeyra

Per 1 en 5 maart zijn er twee nieuwe collega’s bij SWV Helmond-Peelland PO gestart: Kristel en Hümeyra. Zij gaan als coördinator passend onderwijs en administratief medewerker aan de slag.

Meer lezen
25 mrt 2024 TopTips bijeenkomsten

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid ondersteunt leraren om kansen voor onderlinge uitwisseling van successen te vinden. Daarom organiseren zij dit jaar op 6 verschillende locaties TopTips bijeenkomsten. Vóór de zomer van 2024 richten ze zich op het primair onderwijs, na de zomer van 2024 nodigen ze ook leraren uit het voortgezet onderwijs uit om deel te nemen.

Meer lezen
25 mrt 2024 Uitspraak klachtencommissie

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Meer lezen
25 mrt 2024 Van kleuterbrein naar KLEUTERZIJN

Vanuit ons mooie nieuwe gebouw De Avenir delen wij als gedragsspecialisten onze expertise graag met scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang en lerarenopleidingen in de regio.

Meer lezen