Nieuwe projectleider OZA-experimenteerregeling

Hind Darid

Sinds februari 2023 participeren we als SWV in de landelijke OZA-experimenteerregeling. De gezamenlijke ambitie van onderwijs, gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor en het SWV: de onderwijstijd per kind/jongere met een complexe ondersteuningsbehoefte door ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek duurzaam op te rekken naar 50% of hoger.

Onder begeleiding van een adviesbureau zijn we in 2023 gestart, inmiddels zijn de eerste documenten ontwikkeld en heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht uitgezet. In de zoektocht naar een geschikte externe projectleider om concrete stappen te zetten is de keuze uit verschillende potentiële kandidaten unaniem gevallen op Hind Darid.

Tijdens de pitch sprak ze over het belang van samenwerken, waarbij ze duidelijk liet merken dat projectleiderschap haar goed past. Haar ervaring met de regionale inkoop van jeugdhulp belooft een vlotte start. Ondertussen zijn we samen al gestart en kijken we uit naar het vervolg van de samenwerking!