Interview Stephanie Goossens

Oprichter Connecting Souls en traumatherapeut

‘We moeten ons ervan bewust zijn wat kinderen nodig hebben. Loskomen van systemen en patronen, niet langer opruimen maar preventief aan de slag gaan en een goede basis leggen voor de toekomst.’

Van origine is Stephanie pedagoog binnen de jeugdzorg, waaronder bij Veilig Thuis en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De werkwijze waarmee ze dagelijks te maken kreeg stond haar tegen: ‘Zo’n 15 jaar geleden moest ik al na één à twee huisbezoeken een indicatie maken en omschrijven wat er met een gezin moest gebeuren terwijl ik het gezin amper kende. Kinderen op jonge leeftijd medicaliseren en de problematiek individualiseren – ik verbaasde mij daar zo over. Toen is het bij mij gaan leven; waarom reactief reageren en niet pro-actief aanpakken?’

In 2013 opende Stephanie haar eigen praktijk, met oog voor de volledige situatie rondom een kind. Het had effect, met een ellenlange wachtlijst tot gevolg. Tot het misging: ‘In mijn privéleven gebeurde er toentertijd ontzettend veel en toen kwam het besef; we vertragen echt te weinig. Ik móést stoppen met werken om tijd te nemen voor mijn gezin. Soms is het nodig om goed te kijken naar wat er in een gezin gebeurt en wat er echt met een kind gebeurt. In plaats van alleen maar te kijken naar oplossingen.’

Wat ik mijn aan kinderen wil doorgeven
Een duidelijke methode voor haar handelingswijze in die situatie was er niet: ‘Een goed, praktisch boek over het onderwerp bestond niet. Dus heb ik zelf vanuit mijn rijke levens – en werkervaring waarin ik met ruim 2000 gezinnen heb gewerkt een methode ontwikkeld en mijn boek geschreven gericht op preventie: Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven. Inmiddels wordt de methode gedragen door verschillende organisaties, gemeenten en scholen en zijn de eerste samenwerkingen van start gegaan. Maar ook voor ouders; hoe trainen we ouders om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt? Als ouder is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen patronen. En daarom schreef ik mijn boek, om ouders hierin meer vertrouwen, praktische handvatten en inzichten te geven.’

Connecting Souls
In april gaat haar concept Connecting Souls live: ‘Hiermee creëren en investeren we in de veerkracht van opgroeiende kinderen en gezinnen. Ouders en professionals kunnen apart een trainingsprogramma volgen. Hiermee pakken ze ten eerste het persoonlijk leiderschap en komen ze weer in verbinding met zichzelf; wat is jouw trigger, hoe handel je in bepaalde situaties, wat is jouw emotionele ontwikkeling, wat brengt jou uit balans? Het is belangrijk om je daar bewust van te zijn, dit breng je namelijk – bewust of onbewust – over op kinderen. En niet alleen op je eigen kinderen, maar ook wanneer je voor de klas staat. Want kinderen willen juist van volwassenen leren hoe je dicht bij jezelf blijft, zodat ze niet afgesplitst raken van hun gevoelswereld.’

Sociaal netwerk om een kind
In samenwerking met de gemeente krijgt Connecting Souls steeds meer vorm; ‘Binnen de gemeente kijken we hoe we het community middel “connecting buddy’s” het beste kunnen positioneren in de gemeenschap, maar ook naar de rol en samenwerking met scholen, praktijkondersteuners en bijvoorbeeld partijen zoals Kansrijke Start. De professionals die door Connecting Souls worden getraind kunnen ouders bijstaan, maar ook als buddy fungeren om een bepaalde periode met ouders mee te kijken nadat zij zelf bij Connecting Souls een programma hebben gevolgd. We willen hiermee een sterk sociaal netwerk bouwen om een kind, bestaande uit de ouders, school en andere betrokkenen. Samen willen we écht impact hebben op de toekomst van jonge generaties. Alleen door het goede voorbeeld te geven en samen de krachten te bundelen kunnen we kinderen echt iets bieden.’

De invloed van onderwijs
Onderwijs heeft natuurlijk een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind: ‘Kinderen brengen zoveel tijd door op school. Onderwijsprofessionals zijn óók opvoeders. Daarin is het belangrijk dat deze professionals dichtbij zichzelf blijven. Dat ze naast alle kennis ook laten zien dat er ruimte is voor jezelf als mens. Het is zo belangrijk dat kinderen leren niet alleen vanuit hun hoofd te handelen, maar ook vanuit het gevoel. Hoe ze omgaan met drukte, prikkels, verdriet of boosheid. En dan niet alleen het kind als individu, maar ook hoe je zoiets als klas kan dragen. Je bent niet alleen.’

Samenwerking opzoeken
‘Met Connecting Souls wil ik echt het verschil gaan maken. Leraren en ouders moeten meer samenwerken, op één lijn zitten. Dit wil ik doen door echte community’s op te bouwen. Samen de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten; ouders en leraren hebben elkaar daarin nodig. Beide hebben zo’n grote rol in de ontwikkeling van een kind, maar kennen elkaar amper. We moeten ze niet los van elkaar grootbrengen, maar die samenwerking opzoeken.’

Lezing 4 april
Op 4 april aanstaande organiseert  het Oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO een lezing met het thema
“het versterken van ontwikkelingskansen voor elk kind”, verzorgd door Stephanie: ‘Dat is een moment waar hopelijk veel ouders, verzorgers en professionals samenkomen. Dan vertel ik wat je zelf als ouder of als professional kunt doen en hoe we onze krachten beter kunnen bundelen. Daar maak ik mij echt hard voor. De basis van kinderen wordt gelegd in het welzijn. Wie ze kunnen zijn én worden. Kinderen komen in hun jonge leven al zoveel dingen tegen, we moeten ons ervan bewust zijn wat ze nodig hebben. Loskomen van systemen en patronen, niet langer opruimen maar preventief aan de slag gaan en een goede basis leggen voor de toekomst.’

It takes a village to raise a child
‘Er gaat momenteel veel aandacht uit naar passend onderwijs. Dat juich ik echt enorm toe, meer aandacht naar het kind, het welzijn en de ontwikkelingskansen. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn missie. Zoals Nelson Mandela ook al zei; it takes a village to raise a child – en dat is echt zo. Waar je bent geboren is vaak nog van invloed op welke kansen je krijgt. Dat maakt mij zo verdrietig. Elk kind heeft een veerkrachtige basis nodig en verdiend dezelfde ontwikkelingskansen. Daarvoor moeten we onze krachten bundelen en het samen aanpakken. Dan is het pas écht passend onderwijs.’

Een vertrouwd platform voor ouders
‘Het Ouderkindsteunpunt heeft daarin ook een belangrijke taak. Via zo’n platform kun je mooie dingen organiseren en ouders steeds meer betrekken. Het geeft ruimte om meer gehoor te geven aan vaardigheden waarin kinderen vastlopen. De laatste jaren hebben ouders juist minder vertrouwen gekregen in grote partijen zoals bijvoorbeeld een GGD. Daarom is zo’n steunpunt zo belangrijk; waar kun je als ouders terecht bij vragen over kinderen? Op het platform moet iets vertrouwds gecreëerd worden, dichtbij voor de ouders, waar ze erkenning krijgen en ze zich gehoord voelen.’