Innovatieteams project Taal

Voortgang en ontwikkelingen

In september 2023 zijn er binnen het project Taal drie innovatieteams van start gegaan. We hebben hierover in een eerdere nieuwsbrief al bericht en de thema’s kenbaar gemaakt waar de innovatieteams mee aan de slag gaan: de ondersteuningsroute, tool TOS/NT2 en kennisdeling rondom nieuwkomersonderwijs.

De drie innovatieteams, die uit professionals uit onderwijs en zorg bestaan, doorlopen elk de fasen van ontwerpgericht onderzoek. Een overzicht van de ontwikkelingen tijdens bijeenkomsten:
• Bijeenkomst 1: gestart met het verkennen van ieders expertise en kwaliteiten en is het thema in de breedte verkend.
• Bijeenkomst 2: de teams verdiepten zich nader in hun thema (Wat valt er wel onder? Wat niet?) en is het netwerk van betrokken personen en instanties in kaart gebracht.
• Bijeenkomst 3: op basis van gelezen literatuur meer focus aangebracht in het te onderzoeken thema.
• Bijeenkomst 4: de vele opties voor te ontwikkelen prototypes verkend en uiteindelijk voor één optie gekozen om nader te gaan uitwerken.

Ieder team een eigen route
We houden je nog even in spanning over de precieze uitkomst. Wel is duidelijk dat ieder team zijn eigen route volgt: team ondersteuningsroute oriënteert zich op een ondersteuningsroute van 0 tot 13 jaar, terwijl team TOS/NT2 enthousiast wordt van een praktische tool met interactie-bevorderende werkvormen. Daarnaast probeert team kennisdeling enerzijds overzicht te creëren in het woud van initiatieven die er op NT2-gebied al zijn. Ook willen zij een praktische poster voor opvang en onderwijs maken, gericht op bewustwording van de behoeften van meertalige kinderen.

Niet alleen het samenwerken aan een product voor de praktijk geeft energie, ook het beter leren kennen van elkaar en elkaars werk – en de uitwisseling daarvan maakt dat de teamleden direct profijt hebben van het deelnemen aan de teams.

Inmiddels zijn ook de stuurgroep, de OPR en de leden op de Algemene Ledenvergadering bijgepraat over de vorderingen van de innovatieteams. Aan het einde van het schooljaar informeren we jullie opnieuw over de producten die de teams hebben opgeleverd.