Van kleuterbrein naar KLEUTERZIJN

De Aloysius Stichting

Vanuit ons mooie nieuwe gebouw De Avenir delen wij als gedragsspecialisten onze expertise graag met scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang en lerarenopleidingen in de regio.

Wij versterken de onderwijsprofessionals op het gebied van ‘gedrag en omgang’ vanuit onze visie. Wij bieden onder meer scholing, training en coaching voor individuele professionals en teams. Daarnaast kunnen wij meekijken naar groepsdynamische processen en bieden hier trajecten op maat voor aan.

Binnen onze werkwijze is de rode draad: “Aansluiten bij wat wél goed gaat”.

Ons aanbod richt zich op de drie verschillende niveaus binnen de school:
• Ondersteuning op school/teamniveau
• Groepsniveau
• Leerkrachtniveau

Vanuit het werkveld bereiken ons momenteel vele vragen over leerlingen uit de groepen 1,2 en 3. Daarom willen we onderstaande cursus onder de aandacht brengen:

Van kleuterbrein naar KLEUTERZIJN.
‘Bijzonder’ gedrag van jonge kinderen: dat vraagt om een specifieke pedagogische en didactische aanpak. Tijdens de bijeenkomsten kijken we naar gedrag gekoppeld aan interactie, psycho-motoriek, spel, breinontwikkeling en de leerlijnen van de kleutergroep. Vroegtijdige, preventieve interventie vergroot de kans op een soepele start en voortgang op de basisschool. Uiteraard is een vervolg in de vorm van coaching on the job of intervisie mogelijk.

Interesse in de cursus? Neem contact op met Yvette Crone.