Een kleuter met ander gedrag…

De Berkenschutse

Noa is 6 jaar en zit in groep 2 van de basisschool. Toen Noa 9 weken oud was, had hij een hersenvliesontsteking. Met als gevolg occipitale en frontale schade in het brein. Toch loopt de ontwikkeling van Noa verrassend goed: hij behaalt alle ontwikkelingsmijlpalen en ook bij het kinderdagverblijf kon hij goed mee met zijn leeftijdsgenootjes. Toen is hij met 4 jaar ingestroomd in regulier onderwijs, waarbij hij in groep 1 doubleerde als “jonge” kleuter. Nu, in groep 2, zijn er dingen die opvallen aan het gedrag en de leervoorwaarden.

Ambulante begeleiding vanuit de Berkenschutse (AOB-BS) wordt ingeschakeld via het LZK-traject (Langdurig Zieke Leerling). Vervolgens is er, samen met de AOB-er, een plan gemaakt om Noa zijn gedrag meer te leren reguleren en zijn zelfstandigheid te bevorderen. Het is belangrijk zoveel mogelijk continuïteit en structuur te realiseren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van Noa, zodat er in een eerste periode duidelijkheid komt over zijn “leerbaarheid” en de mate van verder ondersteuning. Dat is soms lastig. Soms komt hij heel slim over en weet precies hoe de printer werkt, soms lijkt hij niet te begrijpen wat je zegt en lukken dingen niet. Dit maakt hem soms boos. Toch gaat hij graag naar school met zijn buurjongetje.

We moeten dus zoeken naar een balans om het onderwijs voor deze leerling op een goede manier passend te maken. Uitgangspunt in dit LZK-traject is hierbij het denken in mogelijkheden voor deze leerling: wat kan er wel? Het is altijd een zoektocht en dat vraagt soms om een lange adem en betekent soms ook “loslaten” als het gaat om de reguliere doelen. Kunnen we als reguliere school een aangepast programma (blijven) bieden en blijft het welbevinden van Noa goed? Daarom zijn regelmatige overleg- en/of sparringsmomenten met de AOB-BS waardevol en kun je samen zorgen voor zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs. Samen met ouders wordt het perspectief steeds bijgesteld. Daarnaast loopt uiteraard het medische traject mee waardoor het belangrijk is ook met deze inzichten rekening te houden en te verwerken in het ondersteuningsplan en visa versa.

Met andere woorden; een chronische aandoening vraagt ook om chronisch optimisme van de omgeving. Een ambulant onderwijskundig begeleider van de Berkenschutse kan meedenken hoe deze leerling zo zelfstandig en competent mogelijk kan functioneren op school. Dit vraagt om maatwerk waarbij de hulpvraag en een doelgerichte aanpak centraal staan.

Heb je een onderwijs-gerelateerde vraag over een langdurig zieke leerling (in regio De Kempen, Eindhoven of Helmond)? Weet dan dat je de ambulant onderwijskundige begeleiders van de Berkenschutse rechtstreeks kunt benaderen. Je kunt een leerling zelf aanmelden via de site www.berkenschutse.nl.

De Berkenschutse
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
040-2279300
informatie@berkenschutse.nl