Nieuwsbrief mei 2024

In deze nieuwsbrief vind je onder meer een column met onze directeur-bestuurder Erik Wissink en een interview met Hind Darid, Senior-adviseur sociaal domein – organisatieontwikkeling & Projectleider Experimenteerregeling OZA.

Daarnaast een update over het aanvragen van een TLV, is het nieuwe tijdpad voor de overstap van PO naar VO bekend, is het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’ aangenomen en zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het jonge kind.

28 mei 2024 Column Erik

En dan is het in een keer eind mei; het overvalt me bijna iedere keer. In april volop bezig met allerlei plannen vanuit het idee dat er nog tijd genoeg is, dan komt de maand mei met een vakantie en dan realiseer je jezelf in een keer dat we alweer in de laatste fase van het schooljaar zitten.

Meer lezen
28 mei 2024 Interview Hind Darid

‘Iedere partij wil hetzelfde; dat kinderen teruggaan naar school. Maar alle partijen hebben als organisatie weer andere belangen en perspectieven. We moeten kijken naar welke rol en welke verantwoordelijkheden ieder heeft.’

Meer lezen
28 mei 2024 TLV-aanvragen in Kindkans

Elk jaar zien we dat na de einddatum nog veel nieuwe aanvragen bij het stafbureau binnenkomen en ook dit jaar is dat weer het geval. Er zijn na de gecommuniceerde datum opnieuw TLV-aanvragen ingediend. We krijgen signalen dat er nog meer aanvragen in behandeling zijn.

Meer lezen
28 mei 2024 Tijdpad overstap PO-VO augustus 2025

Voor leerlingen die na de zomer naar groep 8 gaan volgt er een spannende periode. Hoe verloopt de overstap naar voortgezet en wat komt er allemaal bij kijken? Vooral voor leerlingen met extra ondersteuning of met een plekje in het speciaal (basis)onderwijs kan deze periode als extra spannend worden ervaren. Belangrijke momenten in het laatste schooljaar zijn omschreven in het schema ‘Tijdpad overstap PO-VO aug 2025’.

Meer lezen
28 mei 2024 Wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’ aangenomen

Op 23 april jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ aangenomen. Deze wet regelt het hoorrecht van leerlingen over het ontwikkelingsperspectief, de inrichting van ouder- en jeugdsteunpunten en de opname van het ondersteuningsaanbod van de school in de schoolgids.

Meer lezen
28 mei 2024 Informatieavond OPR

Op donderdag 16 mei organiseerde de OPR voor twintig (G)MR-leden de jaarlijkse informatieavond. We kijken terug op een inspirerende avond. Tijdens de opening was er aandacht voor de functie en activiteiten van de OPR, gevolgd door twee informatierondes.

Meer lezen
28 mei 2024 Ontwikkelingsperspectief opstellen en registreren

Scholen voor speciaal onderwijs moeten voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Scholen voor primair- en voorgezet onderwijs stellen een OPP op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer lezen
28 mei 2024 Volgende stap: “Netwerk Jonge Kind”

In de nieuwsbrief van maart spraken we onze ambitie uit om te komen tot een regionaal bestuurlijke opdracht ‘het jonge kind’. In april hebben directeur-bestuurder Erik Wissink en externe procesbegeleider Leanne Broekman oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders van verschillende professionele organisaties rondom het jonge kind.

Meer lezen
28 mei 2024 Uitspraak klachtencommissie

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Meer lezen
28 mei 2024 Een kleuter met ander gedrag…

Noa is 6 jaar en zit in groep 2 van de basisschool. Toen Noa 9 weken oud was, had hij een hersenvliesontsteking. Met als gevolg occipitale en frontale schade in het brein. Toch loopt de ontwikkeling van Noa verrassend goed: hij behaalt...

Meer lezen