Tijdpad overstap PO-VO augustus 2025

De overstap maken van PO naar VO

Voor leerlingen die na de zomer naar groep 8 gaan volgt er een spannende periode. Hoe verloopt de overstap naar voortgezet en wat komt er allemaal bij kijken? Vooral voor leerlingen met extra ondersteuning of met een plekje in het speciaal (basis)onderwijs kan deze periode als extra spannend worden ervaren. Belangrijke momenten in het laatste schooljaar  voor de scholen en ouders zijn omschreven in het schema ‘Tijdpad overstap PO-VO aug 2025’.

Bekijk tijdpad