TLV-aanvragen in Kindkans

Deadline 15 mei

De einddatum voor het aanvragen van een TLV is vastgesteld op 15 mei. Dit geeft het stafbureau van het SWV de tijd om deze aanvragen – naast de verlengingsaanvragen – ordentelijk te verwerken. Hiermee bieden we ouders tijdig duidelijkheid en geven we toelatende scholen de ruimte om een eventueel passend aanbod voor het kind te bepalen.

Elk jaar zien we dat na de einddatum nog veel nieuwe aanvragen bij het stafbureau binnenkomen en ook dit jaar is dat weer het geval. Er zijn na de gecommuniceerde datum opnieuw TLV-aanvragen ingediend. We krijgen signalen dat er nog meer aanvragen in behandeling zijn. Hoewel er mogelijk goede redenen zijn voor deze late aanvragen, legt dit een enorme druk op de capaciteit van het stafbureau. Dit kan leiden tot langere onzekerheid voor ouders en hun kinderen, wat we erg onwenselijk vinden.

Nieuwe deadline: 28 mei
Daarom is het volgende besluit genomen: vanaf 28 mei worden er geen nieuwe TLV-aanvragen in behandeling genomen zonder dat het bestuur van de aanvragende school rechtstreeks contact heeft gehad met het SWV. Dit kan via de betrokken contactpersoon van het SWV of door een rechtstreeks bericht aan Emelie Bartelds of Erik Wissink.

Waar kan ik de beschikking TLV terugvinden in Kindkans?
In de tab ‘TLV’ kan je in de bijlage de beschikking inclusief de deskundigenverklaring in pdf-format downloaden. Het is de taak van de aanvrager om de beschikking TLV aan de ouders en aan de toekomstige school te verstrekken.

Toekomstige school bekend?
Wanneer een leerling met een TLV-beschikking wordt ingeschreven op een nieuwe school, verzoeken wij om de naam van de leerling met de naam van de school door te geven aan het SWV. Dit kan via e-mail aan Jacqueline van Gurp, coördinator TLV (j.vangurp@swv-peellandpo.nl) of aan de coördinator passend onderwijs die betrokken was bij de aanvraag. Op deze manier kunnen wij in Kindkans de TLV koppelen aan de nieuwe school, zodat zij toegang hebben tot de gegevens van de betreffende leerling en de TLV-beschikking.