Gezocht: OPR-lid ouder

Scholenkring Deurne

‘Passend en steeds inclusiever onderwijs? Daar wil ik wel over meedenken!’

SWV Helmond-Peelland PO is als samenwerkend collectief verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod in de regio. Onze doelstellingen en plannen worden weergegeven in het ondersteuningsplan 2022-2026 met als titel “Met elkaar voor het kind”.

De OPR is een belangrijk orgaan van het SWV om het met elkaar te doen voor het kind. De OPR bestaat uit tien leden; waarvan vijf ouders en vijf medewerkers van de scholen uit de regio. De huidige OPR is een groep van enthousiaste betrokken ouders en medewerkers van scholen. De afgelopen periode is een professionaliseringsslag gemaakt binnen de OPR en is de rol van de OPR sterk verstevigd. Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaat een vacature voor de scholenkring Deurne.

Klik hier voor de volledige vacature.