Explosieve stijging van bijziendheid onder jongeren

Bijziendheid tegengaan

Het aantal jongeren met zichtproblemen neemt zo snel toe dat in 2050 de helft van de bevolking bijziend is. Nu al hee! 50% van de twintigers bijziendheid, wat ook later in het leven meer risico gee! op allerlei zichtproblemen.

De oorzaak ligt in het verhoogde schermgebruik en het weinig buiten zijn. De GGDBZO en het Elkerliek Ziekenhuis trekken samen op om verdere stijging te voorkomen. We willen alle scholen benaderen en vragen om mee te denken over passende maatregelen. We gaan daarbij uit van de 20- 20-2 regel.

  • 20 minuten schermtijd
  • 20 seconden wegkijken
  • 2 uur buitenspelen

In de klas worden veel schermen gebruikt. Houd daarbij de 20-20 regel aan. Daarvoor is een leuk filmpje beschikbaar (Campagne Knikker myopie de wereld uit – Oogfonds) waarbij de kinderen even ogengymnastiek doen. Kinderen kunnen leren om telkens even te stoppen, lesstof kan zijn aangepast dat de opdracht niet langer duurt dan 20 minuten. Of een begrenzer op de tablets die even afsluit na 20 minuten?

Daarnaast het advies om 2 uur buiten te spelen: met gymles naar buiten, lopend/fietsend naar school, buiten spelen ook als het koud is, of rekenles buiten? Zoeken naar mogelijkheden die passend zijn.

Meer bewegen is beter, meer buiten bewegen is nog beter!