Nieuwsbrief september 2023

Het schooljaar 2023-2024 is nu een paar weken onderweg. Binnen het stafbureau zijn we inmiddels helemaal opgestart vanaf een nieuwe locatie!

23 sep 2023 Een vliegende start

We hopen dat iedereen een prachtige zomer heeft gehad en weer met volle energie aan het nieuwe schooljaar is begonnen. Dat geldt in iedere geval ook voor de medewerkers van het stafbureau van het SWV. We zijn het jaar begonnen met een verhuizing naar...

Meer lezen
23 sep 2023 Interview Anja Verschuren

‘We kijken naar wat een kind nodig heeft om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. En daarin hebben we een kind echt heel veel te bieden.’

Meer lezen
23 sep 2023 Grenzeloos Goed Onderwijs Congres: 20 november

Scholen in de Brainportregio hebben te maken met een toenemend aantal internationale kinderen in het onderwijs. Tijdens het congres ‘Grenzeloos Goed Onderwijs’ staan we met elkaar stil bij de gezamenlijke opgave die we met elkaar hebben om te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen.

Meer lezen
23 sep 2023 Even voorstellen: Wendy & Romy

Per 1 oktober starten er bij SWV Helmond-Peelland PO twee nieuwe collega’s; Romy en Wendy. Zij gaan als gedragsdeskundige aan de slag met de rest van het team om voor ieder kind een zo passend mogelijke plek te waarborgen.

Meer lezen
23 sep 2023 Wijziging datums Kans!overleggen

In de nieuwsbrief van 9 juni 2023 hebben we de datums voor de Kans!overleggen voor dit schooljaar gecommuniceerd. Vanwege de enorme drukte in de laatste fase van het schooljaar op scholen...

Meer lezen
23 sep 2023 Uitspraak Klachtencommissie

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee nieuwe uitspraken van de LKC.

Meer lezen
23 sep 2023 Nederlands Congres Schoolaanwezigheid

Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en het kunnen deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Tijdens het eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid....

Meer lezen
23 sep 2023 TOS on Tour!

Op vrijdag 20 oktober 2023 is het Wereld TOS Dag! Een dag waarop we aandacht vragen voor TOS. TOS betekent taalontwikkelingsstoornis. Bij iemand met TOS wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen.

Meer lezen
23 sep 2023 Explosieve stijging van bijziendheid onder jongeren

Het aantal jongeren met zichtproblemen neemt zo snel toe dat in 2050 de helft van de bevolking bijziend is. Nu al heeft 50% van de twintigers bijziendheid, wat ook later in het leven meer risico geeft op allerlei zichtproblemen.

Meer lezen
23 sep 2023 Peers4Parents

Op woensdag 25 oktober 2023 organiseert Peers4Parents een laagdrempelige bijeenkomst waar je in één avond kennis maakt met het Peers4Parents Programma te bieden heeft. Je ervaart het concept en ontmoet gelijkgestemde ouders.

Meer lezen
23 sep 2023 Begrijpen en begeleiden

Als wij op een school komen willen we de onderwijsprofessionals adviezen en kennis geven om zelf verder te kunnen met leerlingen. Zo draagt een collega bij de start en gaandeweg van een coachings- of begeleidingstraject stukjes theorie aan.

Meer lezen