Interview Anja Verschuren

Directeur-bestuurder Montessori Onderwijs Zuid-Oost Nederland (MOZON)

‘We kijken naar wat een kind nodig heeft om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. En daarin hebben we een kind echt heel veel te bieden.’

Sinds 1 augustus 2023 is Anja Verschuren aangesteld als Directeur-bestuurder van MOZON. Een nieuwe functie waarbij ze als het ware ‘de school uitgaat’ en het bestuurskantoor intrekt. Haar ervaring, opgedaan in de school, ziet ze dagelijks als een grote meerwaarde.

Tijdens haar studie aan de PABO liep Anja stage bij de Montessorischool Helmond. Inmiddels zijn we ruim 22 jaar verder en zijn alle stappen binnen het onderwijs bij MOZON doorlopen. Van stagiaire naar leerkracht en van intern begeleider naar schooldirecteur; Anja ademt het montessorionderwijs. De een noemt het misschien saai, maar het is bovenal een prachtige ontwikkeling. Waarbij ze zelf lachend aangee! dat ze ‘alleen een functie als conciërge hee! overgeslagen.’

De juiste werkwijze
Het montessorionderwijs is als een thuis voor Anja en dat past precies: ‘We kijken binnen het montessorionderwijs echt naar ieder individu en dat past bij mij. Eigenlijk is het huidige thema “passend onderwijs” voor ons dan ook niks nieuws; het was altijd al onze werkwijze. We kijken naar wat een kind nodig hee! om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. En daarin hebben we een kind echt heel veel te bieden.’

‘Ieder individu is tenslotte een individu met andere behoeftes. We kijken naar hoe een kind optimaal tot ontwikkeling komt. Hoe fijn is het dat er echt naar jou alleen gekeken wordt, wat je nodig hebt en hoe dat aangepakt kan worden? Als je iets beheerst ga je werken aan iets wat je nog te ontwikkelen hebt.’

Een heel mooi rugzakje aan ervaring
In haar nieuwe functie gaat er natuurlijk het een en ander veranderen: ‘Ik ga na 22 jaar de school uit. Ik heb alle rollen gezien en heb daar ontzettend veel geleerd. Voor mij is dat een heel mooi rugzakje waar ik dagelijks uit kan putten. Als Directeur-bestuurder werk ik overkoepelend over alle vier de MOZON-scholen vanuit het bestuurskantoor. Een nieuwe uitdaging waar ik met enorm veel energie aan begonnen ben.’

Kennis uitwisselen als SWV’en
MOZON heeft vier scholen verdeeld in drie regio’s en valt dus ook onder drie SWV’en. Momenteel is ze alleen bekend met het SWV Helmond-Peelland PO: ‘In Helmond loop ik dus al 22 jaar mee. Daar heb ik een mooie ontwikkeling gezien, met name de laatste jaren zetten ze goede stappen. Ze zijn laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en denken echt heel erg mee over wat er nodig is. De ondersteuning is steeds verder verbreed, dat is goed om te zien. Ik ben benieuwd naar de andere twee SWV’en, misschien kunnen we op deze manier kennis uitwisselen. Dat zou een mooie kans zijn.’

Toekomstdromen
Een uitgebreid pakket aan taken binnen MOZON; Anja droomt graag verder: ‘Ik hoop in de toekomst vooral dat we deze vier stabiele scholen behouden. Misschien kunnen we daar ook een montessori VO-stroming binnen een huidige VO-school aan toevoegen, al is dat echt nog ver weg. En daarnaast hoop ik ook dat we met schoolbesturen in de regio steeds meer gaan samenwerken. We zijn dan wel concullega’s, maar allemaal met een visie waarin we het beste willen voor kinderen. Hoe fijn is het als we dan elkaar dan gewoon opbellen en elkaar helpen en ondersteunen. Zo zit ik persoonlijk echt in elkaar, we hebben tenslotte hetzelfde streven.’