Nieuwsbrief december 2023

Tijd om terug te blikken op een jaar vol ontwikkelingen en gebeurtenissen. Onze directeur-bestuurder Erik Wissink neemt daar ook de tijd voor in zijn column en haakt in op een aantal mooie ontwikkelingen in het jaar 2023.

24 dec 2023 Een terugblik op de ontwikkelingen in 2023

En dan loopt het jaar alweer op zijn eind. Het is niet mijn favoriete tijd van het jaar. De korte dagen bieden wel tijd om na te denken en te reflecteren. Weer een heel jaar voorbij waarin veel is gebeurd.

Meer lezen
24 dec 2023 Interview: Gerard Spekken

'Binnen het SWV komen alle problemen bij elkaar. Iedereen denkt vanuit de problematiek waarmee ze dagelijks te maken hebben en dat wordt dan open met elkaar besproken. Samen elkaar vinden, delen en oplossingen zoeken. Dat is mooi.’

Meer lezen
24 dec 2023 Landelijk verbetertraject OPP

Als SWV Helmond-Peelland PO ontvingen we het verzoek van het Ministerie van OC&W om onze medewerking te verlenen aan de voorgestelde maatregelen om activiteiten rondom het gebruik van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te verbeteren.

Meer lezen
24 dec 2023 Op weg naar Kindkans 2.0

Als samenwerkingsverband werken we aan een veilige overdracht van alle leerlingdossiers met het programma Kindkans. Om de gebruiksvriendelijkheid hiervan te vergroten zijn we met ingang van maandag 18 december overgestapt naar Kindkans 2.0.

Meer lezen
24 dec 2023 Even voorstellen: Lobke en Rebecca

Per 1 december zijn er twee nieuwe collega’s bij SWV Helmond-Peelland PO gestart: Lobke en Rebecca. Zij gaan als Projectleider/Beleidsmedewerker passend onderwijs en Administratief medewerkster aan de slag.

Meer lezen
24 dec 2023 Uitspraak klachtencommissie

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren.

Meer lezen
24 dec 2023 Jij maakt het verschil!

Al 20 jaar is het Autisme Steunpunt als onderdeel van SSOE actief in de regio en vaak ook daarbuiten. Regelmatig spreken we met elkaar over onze visie en hoe we die zichtbaar willen maken in ons werk, maar ook via onze website en (social) media...

Meer lezen
24 dec 2023 Nieuw magazine SSOE

Het nieuwe magazine ‘Grenzeloos goed onderwijs’ van SSOE is uit. In het magazine staan interessante interviews met scholen en organisaties waar SSOE mee samenwerkt.

Meer lezen