Nieuwsbrief oktober 2023

Tijd voor een nieuwe update! De laatste maanden van dit jaar zijn aangebroken; reden dat we nog even extra de schouders eronder zetten om alle doelen uit het jaarplan 2023 te halen. In deze nieuwsbrief besteden we daaraan extra aandacht met de column van onze directeurbestuurder Erik Wissink.

Daarnaast een interview met Arie Boertjes, schoolleider Vrijeschool Peelland en voormalig vrijwilliger van dit SWV. Ook een update van het Autisme Steunpunt en een toelichting op het proces van de Geschillencommissie.

24 okt 2023 Vragen van ouders & leermomenten

Tijdens een korte vakantie in Zeeland zat ik na te denken over de afgelopen periode. Het SWV is een relatief jonge organisatie (8 jaar) en ontwikkelt zich volop. Daarom neem ik jullie mee in wat leermomenten van de afgelopen periode.

Meer lezen
24 okt 2023 Interview Arie Boertjes

'De maatschappij is constant in beweging en dus ook scholen en hun opvattingen. In die zin ben je als school nooit klaar met het vormgeven van passend onderwijs.'

Meer lezen
24 okt 2023 Op weg naar een integrale aanpak voor het jonge kind

We constateren dat er door gemeenschappelijke inspanningen en het versterken van het aanbod, in totaal minder toelaatbaarheidsverklaringen zijn afgegeven. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dit toont aan dat we als SWV samen met ketenpartners stappen in de goede richting zetten.

Meer lezen
24 okt 2023 Gezocht: OPR-lid ouder

De OPR is een belangrijk orgaan van het SWV om het met elkaar te doen voor het kind. De OPR bestaat uit tien leden; waarvan vijf ouders en vijf medewerkers van de scholen uit de regio.

Meer lezen
24 okt 2023 Wat is de Geschillencommissie passend onderwijs?

Wanneer een ouder een geschil heeft met de school over bepaalde situaties van hun kind, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Hoe verloopt dit proces?

Meer lezen
24 okt 2023 Ik kan toch niet alles tegelijk!

Alexandro is regelmatig boos in de klas en het duurt lang voordat hij weer tot rust komt en aan de slag gaat. Waar wordt hij boos van? Dat het zoveel is: luisteren, antwoord geven, naar het bord kijken, aantekeningen maken, de juiste boeken erbij pakken, op tijd beginnen en op tijd werk inleveren...

Meer lezen